การปลูกผักด้วยเศษผักสด : จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)
รหัสนักศึกษา 5913003006


เรื่อง การปลูกผักด้วยเศษผักสด

กรณีไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ก็สามารถปลูกผักไร้สารพิษได้ด้วยวิธีง่ายๆ เป็นการกำจัดขยะพืชสดในครัวเรือน

อุปกรณ์

  1. ตะกร้าที่ไม่ใช้. 1ใบ
  2. เศษผักสด
  3. ดิน

วิธีทำ
นำเศษผักสด ผลไม้เป็นก้านหรือเปลือกที่ทิ้งเช่น ก้านผักบุ้ง ถ้าเปลือกแตงโมนำมาสับเป็นท่อนเล็กๆคลุกกับดินใส่ถังหมักไว้ทุกๆวันในภาพใช ้ระยะเวลา 7 วัน แล้วนำมาใส่ตะกร้าใช้ก้านอ่อมแซบ วอร์เตอร์เครส ผักบุ้ง มาปลูกรดน้ำเช้าเย็น ภายใน15วัน

ผล:ผักบุ้ง วอร์เตอร์เครส อ่อมแซบ ขึ้นทุกต้นเขียวใบใหญ่ เป็นเพราะได้ปุ๋ยจากการใช้ผักสดมาผสมดินปลูก ซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าการใช้เศษพืชผักสดมาทำปุ๋ย พืชก็ได้อาหารสดๆเช่นเดียวกัน

สรุปใจ ใจไร้ทุกข์ ผักขึ้นก็ดีได้กินไว้อาศัย ผักไม่ขึ้นก็ดีได้เรียนรู้ปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยการปลูกใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.