รัฐเสนอนโยบาย ประชาชนคนหนึ่ง สนองนโยบาย ปลูกผักสวนครัว 90 วัน สู้ภัยโควิด 19 : วันยา เรียนจันทร์

รัฐเสนอนโยบาย ประชาชนคนหนึ่ง สนองนโยบาย ปลูกผักสวนครัว 90 วัน สู้ภัยโควิด 19 : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา


เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน พ้นภัย  “ความหิวเป็น”โรค” ทุกข์ ทรมาน อย่างยิ่ง ไม่หวัง ไม่รอ แต่เราทำ”มีสองขามายืนบนผืนภพมีตาครบคู่สมองมาส่องหนมีสองมือถือพิทักษ์รักษ์ค่าตนมีกลมมาเพื่อเชื่อตนเอง”กลอนประทับใจ สมัยเรียนม.ปลาย วิชาภาษาไทย ใช้จนถึงปัจจุบัน

ขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ประสาทวิชา อบรม จริยา พัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณขอพากเพียร ศึกษา  ฝึกฝนตน เป็นคนดี  มีศีล แทนคุณ คุณครูทุกท่าน

เจริญธรรม สำนึกดีทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “รัฐเสนอนโยบาย ประชาชนคนหนึ่ง สนองนโยบาย ปลูกผักสวนครัว 90 วัน สู้ภัยโควิด 19 : วันยา เรียนจันทร์”

 1. สมพงษ์ โขงรัมย์

  ชื่อเรื่อง ทุกข์ใจกับตนเองที่พูดเยอะ

  เนื้อเรื่อง เราเป็นคนพูดเยอะพูดมาก ทางร่างกายก็เจ็บคอและเหนื่อย ทางใจก็ทุกข์ใจมึนงงสงสัยว่าพูดไปแล้วเหมาะหรือเปล่าเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่พอตั้งศีลจับกิเลสได้ว่าเราอยากพ้นทุกข์มากจนพูดเยอะเพราะว่าหลงในคำพูดตน ที่พูดอยากช้วยคนอื่นที่ไหนได้เรารักตัวเองไม่ได้รักคนอื่น

  ทุกข์ เวลาพูดทำไมคนไม่ค่อยฟังทั้งๆที่เราปรารถนาดีก็เลยมึนงงกับตัวเอง

  สมุทัย ชอบที่ได้พูดให้คนอื่นฟัง ชังที่พูดแล้วคนอื่นไม่ฟัง

  นิโรธ ไม่ชอบไม่ชังจะพูดแล้วคนได้ประโยชน์ก็พูดถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูด

  มรรค คิดแบบพุทธะ เวลาจะพูดกับใครก็ให้อ่านเวทนาว่าเราติดพูดหรือไม่ เราได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์หรือไม่เพราะว่าถ้าเราพูดเยอะจะไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นการแย่งชิงเวลาอันมีค่า ทำให้ผิดศีลข้อพูดเพ้อเจ้อพูดแล้วคนอื่นไม่รู้เรื่อง แล้วต่อไปจะเขียนทุกอริยสัจ4เรื่องคำพูดซัก1ปีดูซิว่าจะแก้ปัญหาเรื่องคำพูดได้ไหมจะประจานกิเลสว่าเขียนแต่เรื่องคำพูดที่ผิดศีล มีหิริโอตัสปะ กลัวบาปไหมอยู่ในหมู่คนมีศีลมีให้ทุกอย่างจะโลภไปถึงใหนฝึกซ้ำๆฝึกมากๆตอนนี้ฝึกได้5% ขอบคุณหมู่มิตรดีทำให้กิเลสตัวนี้ครับ

  คิดแบบมาร พูดสิเราจะได้เก่งในการพูดช่วยคนเราจะได้ฝึกธรรมะเราได้ประโยชน์คนอื่นจะเป็นอะไรก็ช่าง เนี่ยเราฟังธรรมะอาจารย์มาเยอะนะพูดเยอะๆเขาจะได้รู้ว่าเรารู้ธรรมะเยอะเราจะได้บรรลุธรรมเร็วๆมารมาหลอกมาลวงมาหลอกหลอนเป็นผีมาหลอกตลอดเวลาทำให้ทุกข์ใจมากอยากออกจากทุกตัวนี้แต่ก็ไม่รู้วิธีออกมาปีนี้พึ่งเข้าใจหลงอยู่ตั้งหลายปี