Skip to content

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ลานสกา นครศรีธรรมราช

ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย มีฤทธิ์ร้อน โดยเฉพาะถั่วลิสงลายเสือ ที่มีประโยชน์มากกว่า สามารถนำไปแปรรูป/ประกอบอาหารได้หลากหลายมาก รสชาติดี หายาก จึงควรต้องช่วยกันขยายพันธุ์ไว้ให้มีมากขึ้น เมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้ครั้งนี้พร้อมที่จะปลูกขยายพันธุ์ต่อและพร้อมที่จะแบ่งปันด้วยความยินดี เต็มใจ ถ้าหากมีใครต้องการ แจ้งความประสงค์ได้


1.ขั้นตอนการปลูก

  • 1) แช่เมล็ดพันธุ์ไว้ 1 คืน
  • 2) เตรียมพื้นที่ ขุดหลุมลึกพอประมาณ ระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ1 ฟุต ระหว่างแถวประมาณ 2 ฟุต แล้วปรุงดิน โดยใช้หญ้าแห้งรองก้นหลุมเล็กน้อย
  • 3) โรยปูนขาวลงในหลุมเล็กน้อยเพื่อป้องกัน มด / แมลง มากัดกิน
  • 4) ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปในหลุม ๆ ละ 2-3 เมล็ด แล้วกลบดินให้มิด

2. การดูแลรักษา

  • 1) รดน้ำหลังปลูก หลังนั้น อาจจะรดบ้างไม่ต้องรดทุกวัน
  • 2) ประมาณ4-6 สัปดาห์ ถั่วลิสงจะเจริญงอกงาม เริ่มออกดอก และหญ้าก็เริ่มรก จะต้องถอน/ถากหญ้าออก(ตากให้แห้งแล้วคลุมต้นถั่วไว้เป็นปุ๋ยต่อพร้อมกับใช้จอบลากดินมาคลุมต้นถั่วเพิ่มให้สูงขึ้นเป็นการเพิ่มปุ๋ยไปด้วย ต้นถั่วเริ่มออกเมล็ดแล้ว โดยหยั่งรากลงไปในดินเป็นเมล็ดอ่อน ค่อยๆ โตขึ้น
  • 3) ช่วงนี้ไม่ต้องดน้ำมากนัก ประมาณ 120-140 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้ ถ้าจะใส่ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ผลิตเองเท่านั้น

3. การเก็บเมล็ดพันธุ์/ขยายพันธุ์

เมื่อสังเกตเห็นว่าต้นเริ่มแก้ เฉา เมล็ดพันธุ์จะแก้เต็มที่ ถอนขึ้นมา ใช้มือ บีบ/กดลงไปที๋เมล็ด จะเห็นว่าเมล็ดถั่วจะแข็งมากแน่นมาก. พร้อมที่จะเก็บ ตากให้แห้งสนิท /ปอกเมล็ดแห้งไว้ขยายพันธุ์ไป ให้เก็บใส่ภาชนะแห้งมีฝาปิดสนิท ป้องกันความชื้น

สภาวธรรม

ในช่วงโควิด19 ระบาด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 หลังจากที่ได้ร่วมไปส่งเพื่อนๆ จิตอาสา สวน 2 ไปบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำ (รุ่นแรก) จึงได้ขอเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงลายเสือ จากสวน 2 มา 2 กำมือ เพื่อปลูกขยายพันธุ์ที่บ้าน

เพราะว่า ตอนเด็กๆ มีประสบการณ์ในการปลูกถั่วลิสง ครั้งนี้ได้โอกาส จึงยินดี พอใจที่จะปลูกมากๆ ประโยชน์/คุณค่าของถั่วลิสง ถั่วลิสงมีฤทธิ์ร้อน นำถั่วลิสงสดไปต้มกิน/เป็นส่วนระกอบอาหาร ต้มยำ อื่นๆ /แปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่างมาก ตามต้องการ

ถั่วลิสงเป็นพืชอายุสั้น ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ถ้าไม่มีพื้นที่มากพอ สามารถปลูกในภาชนะอื่นๆ ก็ได้ เช่น กระถางกระสอบกระบะ ตามที่เห็นเหมาะสม

การปลูกถั่วลิสงครั้งนี้ แม้ว่ามีปัญหา/อุปสรรคบ้าง เช่น มีไก่เขี่ย (ทั้งไก่เอง/ไก่เพื่อนบ้าน) มด แมลง กัดกินเมล็ดตั้งแต่อ่อนๆ จนแก่ จึงเก็บผลผลิตได้น้อย เมล็ดพันธุ์เสียเยอะ แต่ก็มีความสนุก เพลิดเพลินตลอด ได้เห็นความเจริญงอกงามตามธรรรมชาติ ได้อยู่ร่วมกับพืช เพื่อนพืช ผักอื่นๆ สัตว์ต่างๆ รอบๆ ตัวเรา รอบๆ บ้านของเรา ลูกหลานก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการปลูกถั่วลิสงลายเสือในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการลงมือปฏิบัติธรรมทำจริง จึงเป็นบทเรียนรู้ที่แท้จริงของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มาก (ในช่วงวิกฤตโควิด)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *