Skip to content

เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ : วันยา เรียนจันทร์

เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ : วันยา เรียนจันทร์

เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ เป็นกิจกรรมกลุ่มของครอบครัวเรียนจันทร์ พ่อและแม่ได้สอนลูกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปโดยพร้อมกัน ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้น ลูกได้เรียนรู้การได้ทำและทำได้ จากพ่อแม่ถึงแม้จะไม่ได้ 100 เปอรฺ์เซ็นต์ แต่ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้คือการได้เพาะจิตวิญญาณของตัวเอง และเพื่อผู้อื่นได้ต่อไป

ปลูกพืช เพาะต้นกล้าในถุง ตั้งไว้บริเวณที่มีร่มรำไรในสวน หน้าบ้าน

จังหวัดสุรินทร์ อากาศหนาว ลมแรง แต่ในสวนมีหลุมขนมครก ห่มดินด้วยฟางข้าว พื้นดินจึงยังมีความชุ่มชื้นอยู่บ้าง


วัสดุที่ใช้

    • ดินทั่วไป แกลบดิบ เศษวัชพืช มูลสัตว์ถ้ามี ถุงใส่ดิน และจุลินทรีย์พลังศีล

 

วิธีทำ

    1. คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้น
    2. บรรจุลงในถุงที่เตรียมไว้
    3. หยอดเมล็ดพันธุ์ลงไป
    4. รดน้ำ ทุกเช้า เย็น

 

สภาวธรรม

ตามองผ่านเลนส์กล้อง เห็นความต่างระหว่างพ่อกับแม่สอนลูก ได้ทำ กับสอนให้ลูก ทำได้ รู้สึกแปลกใจว่า ทำไมเวลาพ่อบ้านชวนลูกๆ ทำงานเตรียมดินสำหรับเพาะต้นกล้า ลูกทั้งสองก็มีความยินดี ร่วมกิจกรรมอย่างผาสุก ต่างจากแม่บ้าน ลูกชายก็ร่วมแบบเกรง ๆ ลูกหญิงไม่ยินดีเลย

เมื่อมีโอกาสเป็นสื่อมองผ่านเลนส์ การทำกิจกรรมเพาะต้นกล้า จึงได้เห็นความจริง ว่าพ่อพาทำ อยู่กับปัจจุบัน ลูกได้ทำก็พอแล้ว ทำได้ ไม่ได้ ไม่เป็นไร ปัจจุบันให้ลูกได้ฝึกทำ ก็พอแล้ว ตนเห็นว่านี่คือ การปลูกจิตวิญญาณ ที่แท้จริง

แม่พาทำ ลูกทำได้ อยู่กับความหวัง ลูกต้องทำได้ คือเป้าหมาย

แม่พาทำ ถ้าลูกทำไม่ได้ แม่ก็ไม่พอใจ ไม่ยินดี เมื่อก่อน ออกกาย ออกวาจา เรื่องแค่นี้ทำไม ทำไม่ได้ แม้บางครั้ง บางเรื่อง ได้สำรวม กาย วาจา ไม่แสดงออกตามลำดับ แต่ก็ขุ่นอยู่ในใจ ทำให้ เห็นทุกข์ในตนและคนอยู่ใกล้ตัวก็ทุกข์ นี่คือการทำร้ายจิตวิญญาณ ที่แท้จริง ที่ตนไม่เห็นในตนมาก่อน จึงได้เข้าใจมาตามลำดับ พากเพียร แก้ไขตนเอง และช่วยคนใกล้ตัวให้พ้นทุกข์ เท่าที่ทำได้ เจริญธรรม สำนึกดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *