Skip to content

การปลูกมะละกอ แบบบารายคัลเจอร์ในเข่ง : นิตยาภรณ์ สุระสาย

การปลูกมะละกอ แบบบารายคัลเจอร์ในเข่ง : นิตยาภรณ์ สุระสาย (นิดหน่อย) น้อมพรฟ้า

บ้านตึก 3 ชั้น บริเวณรอบบ้านเป็นพื้นซีเมนต์ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ


เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

 1. เบี้ยมะละกอ 1 ต้น (กรณีนี้ไม่ได้เพาะเอง)
 2. เข่งขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 นิ้ว) 1 ใบ
 3. กระถางขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว) 1 ใบ
 4. เศษผ้า 1 กำมือ ดิน 1 ถัง
 5. หินขนาดเท่ากำปั้น ประมาณ 10 ก้อน
 6. ดินปลูก ประกอบด้วย 1) ดิน 2) แกลบดิบ 3) ใบจามจุรีแห้ง และ 4) ต้นกล้วยสับ อย่างละ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน

วิธีปลูก 10 ขั้นตอน

 • ขั้นตอนที่ 1 วางกระถางใบเล็กลงไปในเข่ง
 • ขั้นตอนที่ 2 นำหินมาวาง รองพื้น รอบๆกระถางใบเล็ก (เพื่อปรับสมดุลอุณหภูมิให้รากพืช)
 • ขั้นตอนที่ 3 ผสมดินปลูก ที่มีส่วนประกอบคือ ดิน แกลบ ต้นกล้วยสับ ใบไม้แห้ง อย่างละ 1 ส่วนมาผสมรวมกัน
 • ขั้นตอนที่ 4 นำดินปลูกที่ผสมแล้ว ใส่ลงไปในเข่ง 1 ถัง
 • ขั้นตอนที่ 5 ใส่เศษผ้า 1 กำมือ วางทับบนดินปลูก
 • ขั้นตอนที่ 6 นำเบี้ยมะละกอ วางบน กระถางขนาดเล็ก ที่อยู่ในเข่ง
 • ขั้นตอนที่ 7 นำดินปลูก ลงไปในเข่ง ให้ดินปลูกเสมอกับโคนต้นมะละกอ
 • ขั้นตอนที่ 8 รดน้ำ
 • ขั้นตอนที่ 9 วางใบไม้สด ไบกล้วยวางทับปิดดินไว้กันน้ำระเหยเร็ว
 • ขั้นตอนที่ 10 ดูแลต่อเนื่อง โดยรดน้ำในวันที่ไม่มีฝนตก และรดน้ำผสมปัสสาวะเป็นระยะ

สภาวธรรม

ได้ใช้อิทธิบาทในการฝึกทำกสิกรรมไร้สารพิษครั้งนี้ เป็นการปลูกมะละกอแบบตั้งใจต้นแรกในชีวิต รู้สึกยินดีตั้งแต่คิดจะปลูก โดยตั้งวัตถุประสงค์ว่า จะได้ฝึกปลูกพืชตามเหตุปัจจัยที่เรามี (ไม่มีพื้นดินก็ปลูกในกระถาง)

จากนั้นก็ศึกษาหาความรู้การปลูกพืชในเข่งจากอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์กับการปลูกแบบบารายคัลเจอร์ และได้ใช้ความเพียรในการไปหาวัสดุอุปกรณ์ เริ่มจากขับรถยนต์ไปห่างจากบ้าน 12 กม.เพื่อเก็บดินใส่กระสอบ ถัง กาละมัง ที่เตรียมไป ใส่ท้ายรถ (นำกลับมาเก็บไว้ก่อน) จากนั้นหลายวันจึงมีเวลาไปเก็บใบจามจุรีที่ใต้ต้นในสวนสาธารณะข้างบ้านใส่ถุง (มาเก็บไว้) จากนั้นขอแกลบดิบจากญาติมิตร ได้มา 2 กระสอบ และหลายวันต่อมาไปตลาดนัดวันศุกร์ซื้อเข่งใบใหญ่สุดที่มีในร้าน และกระถางใบเล็ก เห็นต้นมะละกอพันธุ์เตี้ยจึงซื้อมาด้วย 1 ต้น (คิด(เอง) ว่าต้นเล็กน่าจะเหมาะกับการปลูกในเข่งที่มีพื้นที่น้อย)

เวลาผ่านไปอีกหลายวันจึงหาเวลาว่างลงมือปลูกได้ ขณะลงมือปลูกต้องถ่ายภาพไปด้วยทำไปด้วย รู้สึกสนุกสนาน ใส่ถุงมือคลุกดิน (ยังดูไม่เป็นกสิกรเท่าไหร่ ตรวจใจว่ารังเกียจเกรงมือเปื้อนหรือ? พบว่าไม่ใช่ แต่เห็นถุงมือ 2 ข้าง สีเขียวสีแดง ล้างแล้วตากอยู่ใกล้ๆ ก็เลยนำมาใช้ประโยชน์ ถ้าไม่มีถุงมือก็จะไม่ใช้ เมื่อใช้ถุงมือแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์คือมือไม่เปื้อน มือปลอดภัยไม่บาดเจ็บจากการทำงาน ทำการปลูกเสร็จ นำต้นไปวางจุดเหมาะสมได้แล้วจึงรดน้ำ ปกคลุมดินด้วยใบไม้สด แล้วดูแลต่อเนื่อง

มีสภาวธรรมหนึ่งเกิดขึ้นว่า ต้นพืชเมื่อได้รับโอกาสได้ดินน้ำที่เหมาะสมก็จะทำหน้าที่ของตนในการเจริญเติบโต เรามีหน้าที่สนับสนุนต่อเนื่องไปตามเหตุปัจจัยที่ทำได้ ช่วงนี้หน้าฝนจึงมีน้ำจากฟ้ามาช่วยให้ความชุ่มชื้น เมื่อฝนไม่ตกจึงได้รดน้ำ วันเวลาจากปลูกมะละกอถึงวันนี้ ผ่านความพากเพียรของทั้งคนและต้นมะละกอมา 107 วัน ต้นมะละกอสูงไม่ถึง 1 เมตร แต่มีดอกออกมาแล้ว วันนี้ได้ส่งการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชิ้นแรกแล้ว ยินดีจัง สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *