การปลูกผักไร้สารพิษ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

การปลูกผักไร้สารพิษ : นางพิมพ์ใจ ชาตะศิริ

ผักกาดขาวผักกวางตุ้ง,และผักสลัดเป็นผักในครัวเรือนที่พี่น้องทุกๆคนบริโภคบ่อบอยู่แล้วเป็นผักฤทธิ์เย็นใช้ผัดและต้มจับฉ่ายก็ได้ทานสดๆยิ่งมีพลังชีวิตการปลํกก็ง่ายโดยวิธีหว่าน

อ.ดอนตูม จ. นครปฐม พื้นที่ดิน 330 ตารางวา ลักษณะดินเป็นดินก้นบ่อถมสูง มีค่าความเป็นกรดสูง หน้าแล้งแข็งเป๊กหน้าฝนเละ

ลำดับแรกปรับค่าความเป็นกรดในดินโดยใช้น้ำหมักรดผืนดินใช้เศษผักหยวกกล้วยหมักในผืนดิน-ห่มดินด้วยใบจามจุรีและ-ขุดดินยกร่องใช้คลาดสับตีดินให้ละเเอียด-ใช้น้ำหมักรดผืนดินพร้อมน้ำปัสสาวะ_หว่านเมล็ดพันธุ์เช่นผักกาดขาว’,ผักกวางตั้ง,สลัด,คะน้า

สภาวธรรม

ขณะที่ทำสวนสภาวะธรรมจะมีความสุขกายสบายใจ_มีพลังชีวิตด้วยการตากแดดใช้เท้าย่ำดินปลูกแล้วแบ่งปันไม่ขาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *