ร่วมทำแปลงปลูกหอม กระเทียม : ธัญมน หมวดเหมน

ร่วมทำแปลงปลูกหอม กระเทียม(แปลงแสนสุข) : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ บนดอย อากาศหนาว

การทำแปลงเพาะปลูกแบบระบบน้ำหยด ช่วยในการปรับปริมาณน้ำในแปลงได้ง่าย ประหยัดน้ำได้สูงสุดและกระจายน้ำได้ทั่วทั้งแปลง


นวัตตกรรมใหม่(ล่าสุด)จากอาจารย์คือการทำแปลงเพาะปลูกแบบใหม่ คือแปลงผักระบบน้ำหยด ที่ง่ายในการควบคุมปริมาณน้ำ และประหยัดน้ำได้สูงสุด

ขั้นตอนการทำ

1)ขุดเตรียมแปลงโดยยกขอบแปลงด้านข้างให้สูงกว่าระดับแปลง ขนาดกว้าง×ยาว ได้ตามขนาดพื้นที่

2)ยกร่องทำแปลงเล็กในแปลงที่ขุดเตรียมไว้อีกที ด้วยการขุดยกแปลงขนาดประมาณ 1ฟุตสลับกับร่องน้ำขนาดความกว้าง×ความลึกประมาณ 7×7ซม. สลับกันไป

3)ขุดบ่อพักน้ำที่หัวแปลงกว้าง×ลึกประมาณ 1×1ฟุตและให้ความยาวตามขนาดความกว้างของแปลง โดยยกขอบหรือทำคันให้สูงกว่าระดับแปลง

4)ทำร่องจากบ่อพักน้ำให้ตรงกับแนวร่องในแปลง โดยกดเป็นร่องรูปตัวV หรือตัวU โดยให้ร่องต่ำกว่าระดับคันของบ่อพักน้ำแต่สูงกว่าระดับร่องในแปลง เพื่อง่ายต่อการกระจายน้ำหรือปล่อยน้ำเข้าแปลง

5)ปูพลาสติก(ยาฆ่าหญ้าและท่อน้ำแบบประหยัดตราหมอเขียว)คลุมให้ทั่วทั้งแปลงรวมทั้งบ่อพักน้ำที่หัวแปลงด้วย

6)เจาะรูบนแปลงเล็กให้ทะลุผ่านพลาสติกที่ปู เพื่อปลูกพืชผักตามที่ต้องการโดยให้ความห่างระหว่างหลุมตามขนาดทรงพุ่มของพืชที่ปลูก(คือระยะห่างที่ใบชนกัน)และเจาะรูบริเวณร่องน้ำทุกๆ1 ฟุตให้ทั่วตลอดทั้งแปลง

สภาวธรรม

ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับหมู่กลุ่ม ทำให้ได้เห็นอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองในบางเหลี่ยมบางมุมที่เรายังล้างไม่ได้หรือล้างได้ยังไม่หมด และทำให้ได้ฝึกการยอมเมื่อเห็นว่าความขัดแย้งกันจะถึงขีดวิวาทะ

จิตวิญญาณที่เปลี่ยนไป คือมีความแววไวในการเห็นและอ่านอาการของเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตได้ไวขึ้น มุมที่ยังผิดพลาดอยู่ของตัวเอง คือ ยังสู้กับกิเลสตัวยึดมั่นถือมั่น ตัวไม่ยอม ตัวอยากเอาชนะได้ยังไม่ไวเท่าที่ควร จึงตั้งจิตจะพากเพียรปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆไม่ลดละ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *