Skip to content

การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน

การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็น


  1. ขุดแปลงตามขนาดที่ต้องการ(หรือตามพื้นที่ๆมี)แล้วใส่อินทรีย์วัตถุสดลงคลุกให้เข้ากัน
  2. ยกแปลงขึ้นสูงประมาณหนึ่งฟุต และยกขอบเป็นเหมือนคันนาล้อมไว้อีกหนึ่งชั้นเพื่อง่ายต่อการคุมระบบน้ำที่จะใช้รดหรือเติมในแปลงไม่ให้ไหลไปที่อื่น
  3. รดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำปัสสาวะลงบนแปลงให้ชุ่มพอประมาณ
  4. หยอดหรือหว่านเมล็ดข้าวดอยที่แช่น้ำทิ้งไว้1-2คืน(เพื่อให้เมล็ดงอกได้ง่าย)ถ้าใช้วิธีหยอดให้ระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ1ศอกให้ทั่วทั้งแปลงโดยหยอดหลุมละ3-5เมล็ด

สภาวธรรม

จากการได้เห็นการนำพาทำสิ่งที่ยากลำบากของท่านอาจารย์ตลอดเวลาที่ได้ร่วมบำเพ็ญมา จนบางครั้งอยากถามอาจารย์ว่าท่านเหนื่อยบ้างไหม ท้อบ้างไหมกับการที่ต้องพากเพียรพาพวกเรามุ่งมั่นทำงานหนักจนบางครั้งดูเหมือนตรากตรำอย่างไม่รู้ว่าผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือนพระมหาชนกที่เพียรแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งหรือไม่ มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจว่า เราจะท้อไม่ได้แล้วนะเราต้องเพิ่มฉันทะเพิ่มความเพียรที่จะฝึกฝนโลกวิทูเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งตามท่านอาจารย์ไปทีละเรื่องตามฐานและกำลังของเราที่จะทำได้ให้ดีที่สุด ในมุมที่ผิดพลาด คือบางครั้งเรายังเห็นความรู้สึกท้อขึ้นในใจทำให้ความเพียรความมุ่งมั่นที่จะเดินตามทางที่เราเชื่อว่าถูกตรงตามสัตบุรุษคือท่านอาจารย์ไปบ้างแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะถอยไปไหนอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *