การบ้าน : ปลูกถั่ว

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เล็งเห็นว่า เรายังไม่สามารถพึ่งตนในเรื่องถั่วไร้สารพิษได้ ยังต้องซื้อเขาเรื่อยมา จึงมีนโยบายให้นักศึกษาวิชชารามได้รวมพลังปลูกถั่วเพื่อการพึ่งตนเอง โดยเริ่มเรียนรู้จากการปลูกถั่วด้วยตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ต้น เพื่อเป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เกิดการปลูกถั่วไร้สารพิษให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โจทย์ : ปลูกถั่วอย่างน้อยคนละ 1 ต้น โดยเน้นไปทางถั่วให้โปรตีน หาได้ง่าย เป็นถั่วท้องถิ่น เช่น ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เป็นต้น สามารถทำร่วมกับ การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) ได้

รวมหัวข้อการบ้าน

*เนื่องจากมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ จึงยกเลิกข้อมูลการบ้านตามหน้าโพสนี้ สามารถติดตามได้ในเวอชั่นใหม่ที่หน้า [การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์]

การส่งการบ้าน

  1. ส่งเข้ากลุ่ม แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้
  2. หากยังยินดีแบ่งปันเพิ่มเติม สามารถ เผยแพร่ในบัญชี facebook , website , หรือบัญชีสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของตนเอง เพื่อเป็นพลังเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นสนใจศึกษาในประโยชน์ของการปลูกถั่วและการกินถั่วไร้สารพิษ ในข้อนี้สามารถทำได้ตามอัธยาสัย

เข้าสู่หน้ารวบรวมข้อมูลการบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *