ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง

ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง

จากชุมชนแจ่มใส ภูผาฟ้าน้ำ อ แม่แตง จ เชียงใหม่

การปลูกพืชไร้สารพิษตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีโดยการใช้วัสดุหาได้ในท้องที่แบบเรียบง่ายและสามารถทำได้อย่างประหยัด ให้ผลผลิตอย่างพอเพียง

สภาวธรรม : เรียนรู้และสังเกตปฏิบัติการตั้งแต่การเพาะกล้า การเตรียมแปลงเพื่อปลูก การปลูกและการติดตามดูแลการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกด้วยความใจเย็น ไม่เร่งผล ทำอย่างมีฉันทะ ทำเท่าที่กำลังมี เอาใจใส่หมั่นให้น้ำและปุ๋ยเท่าที่พืชแต่ละชนิดต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *