การทำเพอร์มาคัลเจอร์ในกระถาง : อรวิภา กริฟฟิธส์

การทำเพอร์มาคัลเจอร์ในกระถาง : อรวิภา กริฟฟิธส์

ถิ่นที่อยู่ อาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลีย รัฐวิคตอเรีย เมือง ทาทูร่า (Australia Victoria Tatura) มีลักษณะภูมิอากาศ 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ร่วง(มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูหนาว(มิถุนายน-สิงหาคม) ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน-พฤศจิกายน)


การทำเพอร์มาคัลเจอร์ในกระถาง

การทำเพอร์มาคัลเจอร์ในกระถางคือการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกหรือมีพื้นที่แต่เพื่อความสะดวกในการดูแลและเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากที่ออสเตรเลียในช่วงหน้าหนาวพืชบางชนิดทนหนาวไม่ได้ ถ้าเราปลูกในกระถางเราก็สามารถเคลื่อนย้ายหลบอากาศที่หนาวเย็นข้างนอกได้ การทำเพอร์มาคัลเจอร์ในกระถางโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ตัวมาทำประโยชน์ มีขั้นตอนในการทำดังนี้

  1. เติมอินทรีย์วัตถุลงไปในกระถาง ในที่นี้ใช้ เศษไม้ใบไม้จากการตัดแต่งกิ่งต้นไม้และหญ้า และกระดาษหนังสือพิมพ์ลงไป
  2. เติมดินกลบลงไป แล้วรดด้วยนำหมัก
  3. ทำสลับกัน ข้อ1 และ ข้อ2 จนกระทั้งมีความสูงสองในสามของกระถาง
  4. เติมดินลงไปจนเต็มกระถาง
  5. นำกล่องเปล่าไอสครีมมาเจาะรูที่ด้านล่างกล่อง และเอามาฝั่งมุมใดมุมหนึ่งของกระถางเอาไว้เป็นจุดเติมอินทรีย์วัตถุ เช่นเศษอาหารในครัวเรือน ควรมีฝาปิดพื่อป้องกันแมลงวัน
  6. รดด้วยน้ำหมักแล้วทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม.-48 ชม.
  7. ปลูกพืชผัก หรือต้นไม้ที่ต้องการปลูกได้เลย

สภาวธรรม

การทำเพอร์มาคัลเจอร์ในกระถางทำให้ดูแลจัดการเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยให้กับพืชผักได้ดี แต่ก่อนปลูกแตงกวาไม่เคยได้ผลเลยแต่พอมาปลูกในกระถางเพอร์มาคัลเจอร์แล้วปรากฎว่าได้ผลดี รู้สึกขอบคุณองค์ความรู้จากพี่น้องแพทย์วิถีธรรมที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ สมกับหลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่ว่าพันธุ์ดี ดินดี น้ำดี แสงดี มีตรดี และมีศีล การทำเพอร์มาคัลเจอร์ก็คือการทำให้ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *