Skip to content

การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

โจทย์ : ทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) หรือกสิกรรมยั่งยืน คนละ 1 กอง หรือทำรวมกลุ่มกับเพื่อน สามารถศึกษาการทำเพอร์มาคัลเจอร์ได้ที่เพจ “จุลินทรีย์และpermaculture พลังศีล” และกลุ่ม “แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว” หรือศึกษาเพิ่มเติมได้เองโดยค้นหาจาก google โดยพิมพ์คำว่า เพอร์มาคัลเจอร์ หรือ permaculture ในช่องค้นหา

เปลี่ยนหัวข้อส่งการบ้าน

*เนื่องจากมีการเปลี่ยนหัวข้อของการบ้านชิ้นนี้ จึงยกเลิกข้อมูลการบ้านตามหน้าโพสนี้ สามารถติดตามได้ในเวอชั่นใหม่ที่หน้า [การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์]

ดูการบ้าน

 1. ดูการบ้านอื่น ๆ ได้ที่ แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว

ขยายรายละเอียดการส่งการบ้าน : เมื่อนักศึกษาวิชชาราม กดเข้าไปตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านบน จะพบแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

  • 1.1 Email address : ใส่อีเมล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • 1.2 รหัสนักศึกษา : ใส่รหัสนักศึกษาวิชชาราม สามารถตรวจสอบได้ใน (ลิงก์นี้)
  • 1.3 ชื่อ นามสกุล : ใส่ชื่อและนามสกุลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • 1.4 เบอร์โทรติดต่อ : ใส่เบอร์โทรติดต่อกลับ
  • 1.5 ลิงก์เผยแพร่ เพอร์มาคัลเจอร์ของท่าน : ใส่ลิงก์(url , address) ผลงานของท่านในช่องนี้
  • 1.6 กดปุ่ม submit เพื่อส่งการบ้านเข้าระบบ
 1.  การส่งเข้ากลุ่ม  แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว สามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม รอรับการอนุมัติ หลังจากนั้นจึงจะสามารถอัพโหลดรูปได้ตามรูปแบบการใช้งานพื้นฐานของ facebook

ข้อแนะนำอื่น ๆ  : ข้อมูลการบ้านการทำเพอร์มาคัลเจอร์ นี้ หากส่งข้อมูลเข้า google form ข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ การเปิดเผยหรือตีพิมพ์ในช่องทางใด ๆ จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ แต่ในส่วนของการอัพโหลดเข้ากลุ่ม แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว ข้อมูลของท่านจะถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ

เข้าสู่หน้ารวบรวมข้อมูลการบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *