มะเขือเทศท้อ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

มะเขือเทศท้อ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ลพบุรี ดินลูกรัง มีคลองหลังบ้าน ฝนดี ลมดี แดดก็ดี


มะเขือเทศท้อ เป็นมะเขือที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง มีขายตามตลาดชุมชนทั่วไป ผมซื้อมาเพาะเมล็ดและได้เนื้อมะเขือเทศมากินเป็นกำไร เป็นผักที่เก็บมาจากผล อัตราการงอกจะเยอะกว่าเมล็ดที่เก็บไว้นาน ๆ

ช่วงแรก ๆ ที่เพาะอาจจะช้าสักหน่อย แต่พอได้เอากล้าลงดินแล้ว มะเขือเทศจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนออกผล ในตอนแรกอาจจะมีผลไม่เยอะ ต้นจะพอรับน้ำหนักไหว แต่ถ้าต้นสมบูรณ์ต้องมีไม้ค้ำ เพราะผลมะเขือเทศท้อจะใหญ่ มีน้ำหนัก แต่ก็สะดวกในการเก็บ

การเก็บผลมะเขือเทศท้อ อาจจะเก็บตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนสี ถ้าปล่อยให้เปลี่ยนสีแมลงอาจจะมาช่วยเจาะช่วยกิน การจัดการรอบ ๆ ต้นให้แห้ง โปร่ง ไม่ชื้น จะช่วยลดแมลงและอาการเน่าของผลมะเขือเทศได้

สภาวธรรม การเรียนรู้การปลูกพืชแบบครบวงจร ตั้งแต่เพาะเมล็ด ปลูก ได้ผล เก็บผล เก็บเมล็ดนั้น จะสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหาร เพราะจะลดการพึ่งพาจากภายนอกลง อย่างมากก็อาจจะซื้อผลมะเขือเทศจากตลาด ซึ่งก็มีขายอยู่โดยทั่วไป หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ซึ่งเมื่อเรียนรู้ได้ครบวงจร จะเพิ่มความมั่นคง มั่นใจ ในวิถีของกสิกรรมไร้สารพิษให้มากยิ่งขึ้นด้วย แม้เราจะไม่ใช้สารพิษ เราก็จะได้ผลผลิตที่สวยงามได้ เพียงแค่ต้องมีวิธีบริหารจัดการแต่ในละขั้นตอนและแก้ปัญหาไปตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.