คลายรักคลายทุกข์ ep.3 รักชาติ รักแผ่นดิน ตอนที่ 1

รายการคลายรักคลายทุกข์ ตอนแรกที่ได้เพิ่มมิติของความรักที่มากกว่าในเรื่องรักแบบคนคู่ เป็นรักในมิติที่สูงกว่า นั่นคือความรักในชาติและแผ่นดิน

เปิดตอนนี้ด้วยแนวคิดความรัก 10 มิติ ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้นำชาวอโศก ที่สามารถแจกแจงความรักได้เป็น 10 มิติ และยังแยกในฝั่งของรักโลกียะและรักโลกุตระออกจากกันได้อย่างชัดเจน ในส่วนของเนื้อหาในตอนนี้จะพูดกันถึงความรักในมิติที่ 5 คือความรักชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงเวลานี้ ที่ต่างคนต่างมีความรักชาติในแบบของตนและจะเห็นได้ชัดว่า ความโกรธเกลียดชิงชัง ความบาดหมาง เบียดเบียน ฯลฯ สรุปง่าย ๆ ว่าความทุกข์นั้นได้เกิดตามมาจากความรักชาตินั่นเอง

ในตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำรายการเกี่ยวกับความรักในมิติที่ใหญ่กว่า มิติของคนคู่ ซึ่งมีความน่าสนใจมาก ๆ ในประเด็นความรักในมิตินี้


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก รักชาติ รักแผ่นดิน

วันบันทึกรายการ 8 พฤศจิกายน 2563

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published.