คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.36 : การพลัดพรากจากลา

คลายรักคลายทุกข์ในตอนนี้ปรับมาให้เข้ากับยุคสมัย คือ พูดถึงความรักในยุคสมัยของ covid 19 ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่และน่าจะเผชิญกันอีกยาวนาน

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การพลัดพรากจากลาในสภาวะปกติ ก็เป็นเรื่องที่หลายคนรับได้ยากอยู่แล้ว พอมาอยู่ในสภาพโรคระบาดครองเมือง มิติของความกลัว กังวล หวั่นไหว ในการพลัดพรากจากลาจะยิ่งมากขึ้นไปอีก ลำพังชีวิตในยุคโควิดนี้ก็ต้องระวังตัวเองกันมากอยู่แล้ว ยังต้องระวังและกังวลกับคนรักเพิ่มไปอีก ในตอนนี้เราก็จะมาคุยเรื่องความรักในยุคโควิดกัน

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ในภาวะวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้น ก็ย่อมมีความกลัว ระแวง หวั่นไหว ห่วงคนที่รัก ไม่อยากให้ผู้เป็นที่รักต้องเจอเหตุการณ์นั้น กังวลไปได้ทุกเรื่อง เขาจะติดโรคไหม ติดแล้วจะตายไหม หรือจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ เขาห่วงเรา เราก็ห่วงเขา คิดไปต่าง ๆ นานาตามที่กิเลสจะปรุงไป เหตุการณ์ยิ่งหนักกิเลสก็ยิ่งบีบ รักใครมากก็ห่วงมาก กลัวมาก แก้ทุกข์ได้ยาก แล้วจะรับมือเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างไรดี เลยมาเป็นหัวข้อให้ได้พูดคุยกันในตอนนี้


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : ความรักยุคโควิด (50นาที)

วันบันทึกรายการ 29 กรกฎาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร 5.แพรลายไม้ กล้าจน

ผู้ดำเนินรายการรับเชิญ 1.วรรณา พลรบ

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *