รวบรวมภาพ สัมมนาวิชาการ ๒๕ ปี การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

  • vijjaram 
ผ่านไปไม่นานกับงาน สัมมนาวิชาการ ๒๕ ปี การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ ของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ที่จัดงานสัมมนากันต่อเนื่องยาวนานถึง 11 วัน ซึ่งการที่มีค่ายที่ยาวนานเช่นนี้… Read More »รวบรวมภาพ สัมมนาวิชาการ ๒๕ ปี การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

สถาบันวิชชาราม ( vijjaram.ac.th )

  • vijjaram 
สถาบันวิชชาราม ได้เปิดเว็บไซต์ของสถาบันซึ่งใช้โดเมน vijjaram.org ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 แต่ในปัจจุบันได้มีการจดโดเมนใหม่ในชื่อ vijjaram.ac.th ซึ่งเป็นโดเมนที่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสถาบันทางการศึกษา ข้อมูลทั้งหมดที่เคยอัพโหลดไว้ใน vijjaram.org… Read More »สถาบันวิชชาราม ( vijjaram.ac.th )

facebook สถาบันวิชชาราม

  • vijjaram 
facebook สถาบันวิชชาราม เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารจากสถาบันวิชชาราม ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโดยการกดถูกใจหรือกดติดตาม ทางหน้าเพจของทางสถาบัน หรือหากมีข้อสงสัย ข้อแนะนำ ข้อติชมใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามไปยัง… Read More »facebook สถาบันวิชชาราม

ฐานข้อมูลเดิมของ vijjaram.org

ในส่วนของข้อมูลเดิมใน vijjaram.org นั้น จะย้ายมาอยู่ในส่วนของ ความรู้วิชชาราม ซึ่งจะมีการปรับแต่งเนื้อหาและแยกในส่วนของข่าวสารออก จะเหลือแต่ส่วนของงานองค์ความรู้ งานวิจัย วารสาร ฯลฯ… Read More »ฐานข้อมูลเดิมของ vijjaram.org

เปิดเว็บไซต์ vijjaram.ac.th

เปิดใช้งาน เว็บไซต์ vijjaram.ac.th ของสถาบันวิชชาราม ซึ่งเปลี่ยนมาจาก vijjaram.org  เพื่อการสื่อสารให้ชัดตรงประเด็นมากขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือของสถาบัน เนื่องจากการจดโดเมน .ac.th… Read More »เปิดเว็บไซต์ vijjaram.ac.th

สัมมนา​วิชาการ​ 25​ ปี การแพท​ย์วิถีพุทธ​เพื่อมวลมนุษย์ชาติ​

  • vijjaram 
รวมพลคนดี สัมมนา​วิชาการ​ 25​ ปีการแพท​ย์วิถีพุทธ​เพื่อมวลมนุษย์ชาติ​ ระหว่างวันที่ 1-11กันยายน​ 2562 ณ​ ศูนย์​วิชาการการแพทย์​วิถี​ธรรมตามแนวเศรษฐกิจ​พอเพียง สวนป่านาบุญ… Read More »สัมมนา​วิชาการ​ 25​ ปี การแพท​ย์วิถีพุทธ​เพื่อมวลมนุษย์ชาติ​

การใช้น้ำปัสสาวะหยอดตา : งานเก็บข้อมูล

ขอความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้สำหรับทำวิจัยเฉพาะเรื่อง ในหมวดย่อยของการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะบำบัดกับดวงตา ข้อมูลที่ต้องการ ประวัติส่วนตัว เท่าที่ยินดีจะเปิดเผยเป็นสาธารณะ อาการไม่สบาย ต่าง ๆ… Read More »การใช้น้ำปัสสาวะหยอดตา : งานเก็บข้อมูล

การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

บทความวิจัย (Research Article) การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม Download งานวิจัยฉบับอัพเดท 20/9/2019 (urine-therapy-on-health-care-of-the-trainees-on-the-buddihist-dhamma-medicine.pdf)… Read More »การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

เก็บข้อมูล : งานวิจัย การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

เรียน นักศึกษาวิชชารามทุกท่าน ด้วยขณะนี้ ทางทีมงานวิชาการแพทย์วิถีธรรม กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ในรูปแบบของการวิจัยส่วนบุคคล (Individual Case… Read More »เก็บข้อมูล : งานวิจัย การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

เผยแพร่แล้ว : วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 3

  • vijjaram 
วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 3 ได้เริ่มเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สามารถติดตามไปอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด pdf… Read More »เผยแพร่แล้ว : วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 3