“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ถาม-ตอบ วันที่ 3

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ถาม-ตอบ วันที่ 3

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 37 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 24

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 24 วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 16:00… Read More »ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 24

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 37

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 37

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16 l ห้องเรียนวิชชาราม

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 26

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 26

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26 English for Communication วันเสาร์ ที่  11 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 49

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 49 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 49