ข่าววิชชาราม : เสวนามรณสติและตรวจการบ้าน

ข่าววิชชาราม เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเสวนา มรณสติ ครั้งที่ 2 ในห้องเรียนวิชชาราม วิชาอริยสัจ 4 วันเสาร์ที่ 31… Read More »ข่าววิชชาราม : เสวนามรณสติและตรวจการบ้าน

ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ

ข่าววิชชาราม ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้วิชาสัมมาอาชีพออนไลน์ เข้าห้องเรียนได้ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.-20.00 น. โดยใช้โปรแกรมซูม สรุปการประชุมวิชชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่… Read More »ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ

การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง

การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ การสร้างบทความนั้น เป้าหมายก็คือให้ผู้คนได้ศึกษาสิ่งที่เราเผยแพร่ แต่ประโยชน์ของการสร้างงานบทความในเว็บไซต์นั้นมีมากกว่านั้น ในเนื้อหาตอนนี้จะพามาศึกษากันถึงประโยชน์และความเชื่อมโยงของงานทั้งหมด ภาพแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ของงานสื่อออนไลน์เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม… Read More »การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง

คลายรักคลายทุกข์ ep.13 ชีวิตคู่ ความเสี่ยงที่ไร้หลักประกันความสุข

การมีคู่ หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นความสุข เป็นความสำเร็จ เป็นก้าวที่สำคัญของชีวิต แต่ใครเล่าจะตระหนักว่าความจริงการมีคู่นั้นคือความเสี่ยงที่จะไม่ได้ดังใจหวัง และได้ผลตีกลับเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวด แนวคิด “คลายรักคลายทุกข์ ep. 13”… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.13 ชีวิตคู่ ความเสี่ยงที่ไร้หลักประกันความสุข

บททบทวนธรรม : หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

บททบทวนธรรม คือ ปัญญาพาพ้นทุกข์ ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์ กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก โดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)… Read More »บททบทวนธรรม : หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 6 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 16… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 6 | ห้องเรียนวิชชาราม

เสวนา มรณสติ

การระลึกถึงความตายจะทำให้เกิดความเจริญทางธรรม จึงได้เกิดเสวนามรณสติ (มรณานุสติ) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองของการใช้มรณสติเพื่อให้เกิดความเจริญในธรรม

เป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้าง? Post Check list

เป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้าง? Post Check list ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ งานในส่วนของ content admin… Read More »เป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้าง? Post Check list