วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 6… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา สัมมาอาชีพ ครั้งที่ 1-4

สถาบันวิชชาราม เปิดการเรียนรู้ วิชาสัมมาอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และยังสร้างช่องทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพผ่านการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วย

เสวนา มรณสติ (3) ความห่วงและความสงสาร

ความห่วงและความสงสาร เป็นอาการของกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นในสภาพที่สิ่งใด ๆ จะต้องแตกสลายหายไป ไม่ว่าจะชีวิต ความสัมพันธ์ หรือเหตุการณ์ดี ๆ

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มปฐพี ๑. กานดา ศักดิ์ศรชัย จิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 บ้านอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาเป็นเวลา 8 ปี… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”

คลายรักคลายทุกข์ EP.14 ความรักไม่เที่ยง และวิธีออกจากสภาพคนคู่

คุยเรื่องความไม่เที่ยงของความรักต่อจากตอนที่ 13 ซึ่งในตอนนี้ก็ขยายและยกตัวอย่างเพิ่มขึ้น ในช่วงหลังตอบคำถามเกี่ยวกับการออกจากสภาพคนคู่ คำถามในตอนนี้ 1. เนื่องจากก่อนตกลงปลงใจแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชายคนหนึ่ง ซึ่งเขาแสดงให้เห็นให้เข้าใจให้รู้สึกว่า เราคือคนที่เขาเลือกมอบความกรักให้ จะมีเราและรักเราเพียงคนเดียว… Read More »คลายรักคลายทุกข์ EP.14 ความรักไม่เที่ยง และวิธีออกจากสภาพคนคู่

การบ้าน : มรณสติ

สถาบันวิชชาราม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาตนเองผ่านมรณสติ เมื่อทำการบ้านหมวดนี้ ให้ระลึกความตาย ความพลัดพรากที่พร้อมจะเข้ามาเยือนได้ทุกเมื่อ ทบทวนใจตนเอง ว่ายังเหลือความอยากได้อยากมี อยากเป็น ความกลัว กังวล… Read More »การบ้าน : มรณสติ

อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก)

อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก) ทุกข์(เวทนา): คือไม่สบายใจเรื่องไหน สมุทัย(เหตุแห่งทุกข์): ยึดว่าถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจ ชอบใจสบายใจ ไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ… Read More »อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก)

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 30… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 | ห้องเรียนวิชชาราม

เสวนา มรณสติ (2)

ความตายยังอยู่รอบตัวเราเสมอ เมื่อองค์ประกอบเหมาะสม จึงมีเสวนามรณสติครั้งที่สอง จากครั้งแรกที่ดูเหมือนจะต่อเวลากันแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อยู่อีกมาก เราจึงมาคุยต่อกันในตอนที่สอง