วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 38 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 38

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 38 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 13 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 38

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันอาทิตย์ 19 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น.  บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมทั้งหมด… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 (รุ่น แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก) นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 18 –… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 38

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 38

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 17 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 27

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 27 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 12.24… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27 English for Communication วันเสาร์ ที่  18 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.43 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (3)

พรหม 3 หน้า ตอนที่ 3 ยังอยู่กับเรื่องคนดีที่โลกไม่รัก คนดีที่โลกไม่ต้องการ ในสัปดาห์นี้มาคุยกันเพิ่มอีก 2 ข้อ… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.43 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (3)