มัดรวมคำถาม “โรคไวรัสตับอักเสบ” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคไวรัสตับอักเสบ” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคไวรัสตับอักเสบ” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคหัวใจ” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคหัวใจ” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคหัวใจ” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคเกาต์” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคเกาต์” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคเกาต์” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคปวด มึน ชา ตามร่างกาย” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคปวด มึนชา ตามร่างกาย” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคปวด มึน ชา ตามร่างกาย” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเลิศ 8” : ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเลิศ 8” ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเลิศ 8” : ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดหลัก 7” : รับประทานอาหารปรับสมดุล l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดหลัก 7” รับประทานอาหารปรับสมดุล [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดหลัก 7] รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”… Read More »มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดหลัก 7” : รับประทานอาหารปรับสมดุล l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดหลัก 6” : ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดหลัก 6” ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย… Read More »มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดหลัก 6” : ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเสริม 3” : สวนล้างลำไส้ใหญ่ l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเสริม 3” สวนล้างลำไส้ใหญ่ รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเสริม 3” : สวนล้างลำไส้ใหญ่ l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเสริม 1” : รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเสริม 1” รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล [คลิกเพื่อรับชมรายละเอียด ยาเม็ดเสริม 1] รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”… Read More »มัดรวมคำถาม “ยาเม็ดเสริม 1” : รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล l สายด่วนฯ

พุทธะชนะทุกข์ : ภาคอื่น ๆ (ธันวาคม 2565)

นักศึกษาวิชชารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ร่วมบันทึกเรื่องราวจากชีวิตจริงของตนเองที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือคำสอนของครูบาอาจารย์ …อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โจทย์ พุทธะชนะทุกข์ !สำหรับนักศึกษาสังกัดภาคอื่น ๆ คือ ภาคเหนือ… Read More »พุทธะชนะทุกข์ : ภาคอื่น ๆ (ธันวาคม 2565)