มะละกอไร้สารพิษ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

มะละกอไร้สารพิษ : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ลพบุรี ดินลูกรัง มีคลองหลังบ้าน ฝนดี ลมดี แดดก็ดี


การปลูกมะละกอไร้สารพิษ กรณีศึกษาการปลูกแบบปล่อยโตตามธรรมชาติ

  1. โยนเมล็ดมะละกอที่ได้มาไปยังจุดที่ต้องการ
  2. ปล่อยวาง รอเวลา
  3. ถ้าไม่เห็นผลให้ทำซ้ำ ถ้าเห็นผลก็รอเก็บผล

สภาวธรรม

ซื้อมะละกอมากิน แล้วก็โยนเมล็ดทิ้งไว้ทั่ว ก็มีขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง แต่ต้นนี้โตในจุดที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ เคยคิดจะตัดทิ้ง แต่ก็ตัดใจปล่อยไว้แทน สุดท้ายได้กินลูกมากมาย เท่าที่เห็นนี่มาจากต้นเดียว กินได้หลายวัน เรียกว่าคุ้ม เพราะลงทุนก็แทบไม่ได้ลงทุนอะไร น้ำก็ไม่ได้รด แค่ปล่อยมันไว้เท่านั้น

พืชที่ดี  แข็งแรง โตไว เลี้ยงไว้ ปล่อยไว้ แม้ไม่ดูแลก็ยังสามารถเติบโตให้ผลได้ ก็คงเหมือนกับคนที่มีความต่าง คนที่ยังไงก็เจริญก็มี คนที่ต้องสอนถึงจะเจริญก็มี คนที่ถึงจะสอนยังไงก็ไม่เจริญก็มี ก็ทำให้เราระลึกว่าเราควรจะอยู่กับคนที่เป็นคนเลี้ยงง่าย บำรุงง่าย เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ควรปลูกต้นที่เลี้ยงง่าย บำรุงง่าย ได้ผลง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.