กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง(เก่า)ที่นี่ อ.นครหลวร จ.พระนครศรีอยุธยา : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา


กระถาง 3 พลัง พลังศีลบารายคัลเจอร์พืชสามารถเจริญงอกงามดีดูแลง่าย  ใช้ดินน้อย ใช้น้ำน้อย ใช้เวลาดูแลน้อย ใช้กระถางได้นาน(ปลูกผักได้มากกว่า 1 รอบ) เหมาะกับพื้นที่น้อย พื้นปูน พื้นหินที่ขุดเจาะลำบาก แต่มีแสงแดด

ประโยชน์

(1).สามารถสร้างผักและสมุนไพรใกล้มือด้วยตนเองได้

(2).เปลี่ยนมนุษย์ขยะให้เป็นมนุษย์ขยัน

(3).ได้เห็นสภาวะธรรม เรียนรู้ ฝึกฝน พากเพียรชำระกิเลส และสร้างกุศล ในเรื่องการสร้างอาหารไร้สารพิษ

สภาวะธรรม

“สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยไม่เคยทำมา”(หนังสือสวดมนต์และบททบทวนธรรม แพทย์วิถีธรรม โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ข้อที่4 หน้าที่ 30 )

1.ได้ผักและสมุนไพร เหตุเพราะเราทำมา

2.วิบากที่สัตว์อื่นๆ เช่น สุนัข หนู นก มด จิ้งเหลน มากัดกิน มาอาศัยอาหารที่เราสร้างขึ้น เหตุเพราะวิบากที่เราทำมา เราก็เคยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นสร้างมาเช่นกัน รับแล้วก็หมดไประบบนิเวศน์ ชีวิตทุกชีวิตควรอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตามวิบากดีและร้ายที่เคยทำร่วมกันมาวิบากร้ายรับแล้วก็หมดไปวิบากดีก็เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันต่อไปขอพากเพียรต่อไปตามกำลัง

ชัดในเรื่องผลของกรรม(ผลของการกระทำเป็นเรื่องๆ)ปัจจุบันมีผักไร้สารพิษทาน อนาคตก็ยังมีผักไร้สารพิษทาน จนกว่าผลของกรรมนั้นจะอ่อนพลังตามเหตุปัจจัยและความไม่เที่ยงของสิ่งๆนั้นขอเป็นกำลังใจ ให้ผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทุกชีวิต สร้างกรรมดีเพื่ออาศัยในปัจจุบันและอนาคตอดทน ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติเจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *