Skip to content

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตในเมือง(เก่า)ที่นี่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา


“ผักสด”มีวิตตามินและเกลือแร่ สด มีพลังชีวิต ใช้น้ำเป็นสารละลายในการดูดซึมเพื่อ คุ้มครอง ฟื้นฟู ซ่อมแซม บำรุง และสร้างเซลล์ต่างๆ ในร่างกายสังเกตเห็นว่าขณะทานจะสดชื่นเห็นว่าควรพากเพียร ฝึกฝน ปลูกผักสด ไรัสารพิษ ง่ายๆที่บ้าน ดั่งเนื้อเพลงมาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ดร.ใจเพชร  กล้าจน) วรรคหนึ่งว่า”สุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทย ควรกิน ใช้ของใกล้ตัว ของในพื้นที่ ”

สังเกตผักที่ขึ้นง่าย โตไว ใกล้ตัว เช่น

 1. ผักบุ้ง
 2. ผังกาดขาวน้อย
 3. ผักกวางตุ้ง จะโรยเมล็ดพันใส่ ภูเขาน้อยในล้อยาง(บารายเพอร์มาคัลเจอร์)เป็น”ผักสดหมุนเวียน”ผักและสมุนไพรสดหลัก
 4. อ่อมแซ่บ เบญจรงค์5 สี ตำลึงหวาน
 5. วอเตอร์เครส
 6. ใบชะพลู
 7. แสลดพังพอนตัวเมีย
 8. แมงลัก
 9. โหรพา
 10. กระเพราะ
 11. ตะไคร้ และอื่นๆตามฤดูกาล

ล้อยางเก่า เป็นของเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำกระถางปลูกผัก หมักปุ๋ยเศษอาหารในครัวเรือนและทำประโยชน์อื่นได้มากกว่าทิ้งเป็นขยะรกแผ่นดินบนผืนโลก เป็นที่ขยาย เพาะพันธ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค สู่ชุมชน

ประโยชน์สูง ประหยัดสุด เพื่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีการเกื้อกูล แบ่งปัน ของเหลือใช้ให้ผู้ที่สามารถนำไปสร้างประโยชน์มากกว่าโทษ เห็นว่าควรส่งเสริม  มีข้อมูลว่าอายุการใช้งานเป็น 100 ปี

สภาวะธรรม

 1. เห็นคุณค่าการสร้างอาหารไร้สารพิษมากขึ้น
 2. เห็นคุณค่าของการนำเอาล้อยางเก่าและเศษอาหารมาสร้างประโยชน์ แทนการสร้างขยะ
 3. เห็นคุณค่าในองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายถอดจากค่ายแพทย์วิธีธรรม แบบให้เปล่า ให้ฟรี “ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้”(หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน)

ขอขอบพระคุณองค์กรมูลินิธิแพทย์วิถีธรรม ทั้งบุคลากรและสถานที่ ที่ได้ให้โอกาสเรียนรู้ละพิสูจน์ความจริงด้วยตนเอง”จะพากเพียรตามฝึกฝน จนเกิดดีในตน คือคนใจบริสุทธิ์

ขอบพระคุณ”สถาบันวิชชารามและทีมคุรุ“ที่ให้โอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาตน ให้พ้นทุกข์เป็นเรื่องๆไป

ได้ลองทำดู จึงรู้สภาวะธรรมในเรื่องนั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *