กสิกรรมไร้สารพิษแบบ คนจนเอาเศษอาหารในครัวเรือนมาหมักใส่กระสอบปุ๋ย 0 บาท : สมพงษ์ โขงรัมย์

กสิกรรมไร้สารพิษแบบ คนจนเอาเศษอาหารในครัวเรือนมาหมักใส่กระสอบปุ๋ย 0 บาท : สมพงษ์ โขงรัมย์

สวนป่านาบุญ 4 ใกล้แม่น้ำโขง

ปลูกถั่วขาวเพราะ ถั่วขาวใส่ถุงดำก่อน พอมีต้นงอกขึ้นมาประมาณ 10 เซนติเมตรเอาไปลงดินตัวขาวปลูกง่ายเก็บฝักอ่อนหรือฝักแก่ที่ยังไม่แห้งมาต้มกินรสชาติหวาน วิธีการปลูกคือเอาไม้ไผ่มาทำค้างผักข้างศาลาที่พัก

สภาวธรรมในการปลูกถั่ว ทำให้ได้เห็นว่าเรากินถั่วขาวแทนถั่วอื่นๆก็ได้เพราะว่าปลูกง่ายกว่า กินในสิ่งที่มี ที่ปลูกง่ายใกล้ตัว คือกินเอาธาตุอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่กินในสิ่งที่เราติดเราชอบ ถ้าเราไม่ทำเกษตรเราก็จะไม่รู้ว่ากว่าจะได้พืชผักไร้สารพิษมาเราก็ไปเบียดเบียนๆคนทำเกษตรไปดูถูกท่านลบหลู่คุณท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *