ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายงานห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น – 21:00 น.

ความสำคัญและความหมายของโภชนปฏิบัติ เรื่องโภชนปฏฺบัตินอกจากจะรู้เกี่ยวกับสมดุลร้อนเย็นแล้ว จะต้องมีศิลปะในการที่จะทำอาหารสามารถกลืนได้ลงคอ ไม่ใช่อาหารกล้ำกลืนกิน หรือว่าเป็นอาหารกล้ำกลืนกินแต่เราต้องมีวิธีการที่จะทำให้อาหารกินได้อย่างรู้คุณค่า นั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องโภชนปฏิบัติ


บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้มีนักศึกษาที่สอบอริยสัจ 4 เสร็จแล้ว มาเข้าร่วมชั้นเรียน ทั้งหมด 57 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ
โดยมีคุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน และคุรุ ดร.ผุสดี เจริญไวยเจตน์ เป็นคุรุประจำวิชาโภชนปฏิบัติ

ในช่วงแรก ดร.ผุสดี ได้นำเสนอหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือเรียนพี่น้องนักศึกษา เรื่องความสำคัญและความหมายของโภชนปฏิบัติ หมายถึงการรู้หลักการปฏิบัติตามระเบียบแผนเกี่ยวกับอาหาร โภชนปฏิบัติมีหลักปฏิบัติหลายแนวทาง ที่นักศึกษาจะได้เรียนในครั้งนี้จะเรียนตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ในการทำสมดุลร้อนเย็น โดยมีตัวชี้วัดว่า อาหารสมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ ทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน เป็นการปฏิบัติทำอาหารและกินอาหารอย่างไร สามารถทำสมดุลร้อนเย็นได้อย่างมีศิลปะ กินอาหารด้วยใจที่รู้คุณค่า

หลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศช่วงในยกตัวอย่างการบ้านของพี่น้องว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างดั้งนี้ค่ะ

คุณ สุรีนารถ ราชแป้น คือจริง ๆ ส่งการบ้านใน google form มันก็ดีอยู่นะคะ แต่บางครั้งถ้าเราเขียน contentเสร็จแล้วไปโหลดภาพ บางครั้งไฟส์ภาพมันโตเกินที่จะลงใน google form ได้ มันจะมีปัญหาเหมือนกันว่าเราโหลดภาพไม่ได้ ไม่สำเร็จในตอนนั้น การพิมพ์บางครั้งสมมุติว่า เราทำไม่สำเร็จ การที่เราไม่สำเร็จ พิมพ์แล้วจะหายไปเลยgoogle form ได้ลองทำเรื่องกสิกรรมมาส่งบ้างแล้ว เรื่องอาหารตอนนี้จะสะดวกพิมพ์ใน note ซึ่งสามารถเข้าไปแก้ไขหรือบันทึกอยู่ใน note นั้นได้ แล้วอาศัยแชร์มาที่น้อง admin ค่ะ แชร์มาที่น้องก้อยรับบำเพ็ญให้ต่อ ช่วยกันตรวจทาน มีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนก็จะช่วยกันดู เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แล้วจึงส่งเข้าวิชชาราม รูปบางครั้งก็ไม่ได้วิจิตรมากนัก แต่ทำงานแล้วก็ถ่ายภาพ พยายามให้มีครบองค์ประกอบ มีวัตถุดิบที่ปรุงแล้วและยังไม่ได้ปรุง เรื่องตกแต่งรูปให้น้องตกแต่งให้ แต่ว่าถ่ายภาพให้ชัด ถ้าเราไม่ถนัดส่งใน google form ก็ส่งให้admin ได้ค่ะ

คุณ จิตรา พรหมโครต ของที่ทำดูจาก google form ทุกอย่าง เคยส่งใน google form แต่ไม่สำเร็จเพราะว่าภาพไม่ไปให้น้องปิ่นทีม admin ช่วยส่งให้ คือเขียนและร่างไปให้ท่านทำให้ ตอนก่อนทำมีสภาวะรู้สึกวุ่นวาย เสียเวลา ระหว่างทำก็ได้ประโยชน์ค่ะได้ฝึกในสภาพของเราจะมีสภาวธรรมเกิดขึ้นมาเลยค่ะ อันที่เขียนมันออกมาเลยนะคะ หลังทำได้ประโยชน์การที่เราไม่ทำเหมือนเราขี้เกียจ แต่ถ้าเราลงมือทำ สิ่งที่เราได้คือได้ฝึก มันมีทักษะ ที่สำคัญคือได้ลดความใจร้อน ลดกิเลสตัวเองค่ะ

ดร.ผุสดี ด้วยความที่พี่ตาลเป็นครูเก่า จริง ๆ การเขียนน้ำผักปั่นมันสั้นกุดเลย แต่สามารถเขียนได้มีเสน่ห์เอามาแช่ถ่าน เอาเรื่ององค์ความรู้มาใส่ทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจ ในแง่สภาวธรรมรู้เลยว่าเป็นนักวิชาการ มีก่อน ระหว่างทำ หลังทำ

คุณ ณัฐพร คงประเสริฐ ขอโอกาสค่ะ ต้อมเป็นหนึ่งในทีม admin ยินดีที่จะนำการบ้านของพี่น้องที่รวบรวมถ่ายรูป อย่างของน้าหมูล่าสุด ถ่ายรูปอาหารตัวเอง ให้พี่น้องลองส่งใน google form ดูซิว่าจะมีปัญหาติดขัดไหม ถ้ามันเหนื่อย มันหนัก ไม่ไหวจริง ๆ ทีมงาน admin ยินดีช่วย มีเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเปิด google form เสร็จแล้วให้โหลดรูปขึ้นก่อนสัก 2-3 รูป 1 รูปในครั้งแรก เพราะบางทีโหลดรูปต้องอยู่ในจุดที่ใช้ Internet ดีหน่อยนะคะ พอโหลดรูปแล้วค่อยกรอกข้อมูล ลองกรอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวทีม admin จะดูว่ามันสมบูรณ์ไหม ว่ามันขาดเหลืออะไร เพิ่มเพื่อนท่านไป และขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่ได้ ครั้งแรก ๆ อย่าเยอะ นิด ๆ หน่อย ๆ สงสัยอะไรไลน์มาถาม ห้องนักศึกษา ยินดีรับใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยสรุปในเรื่องโภชนปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำอาหาร ทำอาหารอย่างไร กินอาหารอย่างไร เมื่อรู้หลักการแล้วว่ากินอาหารอย่างไรให้ร่างการแข็งแรงนั้น ตามหลักแพทย์วิถีธรรมทำให้สมดุลร้อนเย็นเมื่อเจ็บป่วยมักจะเกิดจากร้อนเกิน เย็นเกิน ก็สามารถแก้ไขได้ ซึ่งการทำอาหารใส่แต่คุณค่าอย่างเดียวแต่รับประทานไม่ได้ อาจจะกินยากไป ก็ไม่ใช่คำตอบ เพราะฉะนั้นเรื่องโภชนปฏฺบัตินอกจากจะรู้เกี่ยวกับสมดุลร้อนเย็นแล้ว จะต้องมีศิลปะในการที่จะทำอาหารสามารถกลืนได้ลงคอ ไม่ใช่อาหารกล้ำกลืนกิน หรือว่าเป็นอาหารกล้ำกลืนกินแต่เราต้องมีวิธีการที่จะทำให้อาหารกินได้อย่างรู้คุณค่า นั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องโภชนปฏิบัติ

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ

บันทึกโดย นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *