สรุปข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 41

สรุปข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 41

สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน

ระหว่างวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2564


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 30

วันเสาร์ ที่  9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.07 น. วันนี้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมในชั้นเรียนครั้งนี้ จำนวน 35 ท่าน โดย คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน เป็นผู้สอน ซึ่งมีแขกรับเชิญ คือ คุณ Nicholas โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่อง English Conversations and Memory Techniques อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการจำความจำระยะสั้นและความจำระยะยาวและทฤษฎีเกี่ยวกับความจำ โดยใช้การทบทวนเป็นระยะ ๆ Spaced repetition
[ดูเพิ่มเติม]

 

2. กิจกรรม รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. วันนี้มีพี่น้องทั้งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก และชาวค่ายเข้าร่วมรายการทั้งหมด 167 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ (หม่วย) และคุณประภัสสร วารี (กุ้ง) ครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) ในการไขข้อสงสัยในปัญหาสุขภาพกายใจให้พี่น้องผู้เข้ารับอบรม และจิตอาสาทุกท่าน [ดูเพิ่มเติม]

 

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
แอดมิน กลุ่มรวงข้าว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *