สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

วันจันทร์ ที่ 9 – วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การศึกษามีทั้งทางโลกและทางธรรม จากการได้เรียนรู้จากสถาบันวิชชาราม ทำให้เกิดองค์ความรู้หลากหลาย แต่วิชาที่ทางโลกไม่มีสอน คือ วิชาพาพ้นทุกข์  ในชีวิตประจำวันของเรา คงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้พบกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ  ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ปรารถนาสิ่งใดแล้ว ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์” จะสังเกตได้ว่าทุกขณะของชีวิตเราจะมีความอยากให้สิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นไปตามใจของเรา บางครั้งอยากได้มาก ๆ ก็ทำไม่ดีได้ทุกเรื่อง ไปเบียดเบียนจิตวิญญาณผู้อื่นให้ต้องทุกข์ไปด้วย ถ้าเราไม่ได้พบสัตบุรุษ ไม่ได้ฟังสัจธรรม เราก็คงไม่รู้ว่า ที่เราทำอยู่นี้มันคือทุกข์ คงต้องหลงทำทุกข์ให้ตัวเองไปอีกนาน ดังนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสฟังธรรมที่แท้จริงที่จะพาเราพ้นทุุกข์ได้แล้ว พึงสร้างความยินดีให้ได้ในทุกสถานการณ์ ทุกวินาทีเป็นนาทีแห่งบุญ การเพิ่มศีล ลดกิเลส ช่วยเหลือผู้อื่น สานพลังกับหมู่มิตรดี ทำสมดุลร้อนเย็น จึงเป็นการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นี้คืออาจารย์หมอเขีวสอนให้เราได้พึ่งตนเองจากสิ่งเรียบง่าย ใกล้ตัว ในตัว ในทุก ๆ ด้าน เช่น การปลูกผัก การทำน้ำสกัดสมุนไพรพลังศีล น้ำมันหอมระเหยพลังศีล น้ำ 3พลังพุทธ  การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค หรือป้องกันตนเอง และทำแจกให้กับประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิค ในด้านวัตถุ ส่วนด้านจิตวิญญาณนั้นอาจารย์ได้บรรยายธรรมที่ถูกต้อง ถูกตรง ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม ยินดี พอใจ ไร้กังวล เป็นความเมตตาที่หาประมาณไม่ได้ จากอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาทั่วโลกรวมพลัง ส่งมอบองค์ความรู้สู่ความพ้นทุกข์ เป็นการช่วยให้ทุกคนได้พึ่งตนได้อย่างแท้จริง


กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

รายงาน ห้องเรียน วิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 15


รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 15 วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:53 น. บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 37 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจในช่วงแรก คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ที่สถาบันวิชชารามรวมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในวันนี้เป็นครั้งที่ 21 จากการที่เรียนรวบบ้างบางครั้ง เป็นการนำเสนองานกลุ่มอีกครั้งสำหรับกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มตกเก็บ เมนูส้มตำเก็บตกผักผลไม้รวม หลังจากจบคลิปวีดีโออาหาร สมาชิกในกลุ่มได้แบ่งปันสภาวธรรม [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 19

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น. บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 12 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ วันนี้เรามีนักเรียนวิชชาราม รุนเด็กมาร่วมเรียนรู้ และได้นำการบ้านมาร่วมด้วย คือเด็กชายดินไททอง เรื่อง ไฟดูด เนื่องจากเอาไฟฉายไปเสียบปลั๊กไฟเพื่อชาร์จไฟ แล้วโดนไฟดูด ตกใจกลัว และเจ็บมือ เกิดทุกข์ใจชังที่ไฟดูดและเจ็บ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 25

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 25 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 – 21.25 น.ประเด็นเด่นจากรายการ อาหาร “อรหันต์” ลูกจึง “หันซ้ายและหันขวา” นอน…บังอรใส่กลอน…นอน นอน แยกขยะ จึงเจอ “โดนปรับ” การได้ร่วมทำการบ้านอาริยสัจ 4 กับพี่น้องแต่ละท่านนั้น ทำให้ได้รับฟังประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของมุมชีวิตและมุมเหตุการณ์เพิ่มเติม ทำให้ได้ช่วยกันสังเคราะห์ หาทางออกร่วมกัน ไม่จำเป็นต้องคิดอยู่คนเดียว โดยเฉพาะทางออกของจิตใจ ที่ทำให้เราสามารถวางใจได้ ไม่ว่าชีวิตของเราหรือการตัดสินใจเรานั้น จะพาชีวิตไปในทิศทางใด ก็พร้อมน้อมรับกับผลนั้น ๆ ด้วยใจเบิกบานเป็นสุข [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ข่าวห้องเรียน วิชาสุขภาพองค์รวม  ครั้งที่ 12

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 20.12 น.- 21.41 น. ประเด็นเด่นจากรายการเชื้อกลายพันธุ์ไม่หยุด เพียงรู้ให้ถูกจุด ก็ไร้กังวล ผลงานวิจัย อาหารจากพืช ต้านโควิดได้ดีที่สุด ผนึกกำลังสู้เชื้อร้ายด้วยแพทย์แผนทุกศาสตร์ การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และแพทย์วิถีธรรมมุ่งมั่นประสานกำลัง ร่วมเป็นทัพเสริมหนุนในการช่วยเหลือและเข้ามาแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพพึ่งตน และสร้างภูมิต้านทานภายในร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะให้เราทุกคนสามารถร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 23

English for Communicationวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น.เนื้อหาที่เรียน : Memory Techniques เทคนิคการจำ วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 40 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี ต้อนรับเข้าสู่ course ใหม่ในหัวข้อที่ชื่อว่า Memory Techniques เทคนิคการจำ เป็นเทคนิคที่มีอยู่แล้ว ที่หลายคนใช้กันทั่วโลก แต่ได้สรุปมาเพื่อให้พี่น้องที่ประเทศไทยได้ใช้กันนะคะ เป็นบทเรียนส่วนตัวที่ได้เรียบเรียงไว้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มาแนะนำพี่น้องให้ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปจดจำข้อมูลต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาวการมีฉันทะ จะทำให้เกิดพลังที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งมีแรงจูงใจ เพื่อไปถึงเป้าหมาย โดยมีทัศนดติที่ดีกับตัวเองว่า you can do it  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 33

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 33 ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น. ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ 1.เรื่อง รู้เพียรรู้พัก อรวิภา กริฟฟิธส์ การพักผ่อนก็คือการบำเพ็ญของเรา ณ เวลานี้ ทำดีที่ทำได้ด้วยใจไร้ทุกข์ อย่างรู้เพียรรู้พัก 2. เรื่อง กลัวตาย ประคอง เก็บนาค ใจเราที่ยินดีพร้อมรับวิบากร้ายครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ วางใจกับลมหายใจ ณ ปัจจุบัน  3. เรื่อง รางวัลของนักบำเพ็ญ 2 ปิ่น คำเพียงเพชร คำติคำชี้ขุมทรัพย์จากพี่น้องหมูมิตินี่แหละ เป็นรางวัลของนักบำเพ็ญ   4. เรื่อง หยุด (อยากดี)ได้ไหม วิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (เอ ใจพอแล้ว)ยอมรับผิดที่เผลอเพ่งโทษท่าน ตั้งจิตหยุดเพ่งโทษท่าน และยินดีชดใช้วิบากนั้นอย่างเต็มใจ  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 1

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 18:30 – 19:17 น. เทคนิคการเลือกใช้สีในองค์ประกอบภาพ Color combination เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้สีให้เข้ากับงานวิดีโอ ลดเวลาในการพิจารณาตัดสินใจการใช้สีวันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้ามาร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ มีดังนี้ เทคนิคการเลือกใช้สีในองค์ประกอบภาพ Color combination ผ่านเว็บไซต์ Canva.com บรรยากาศในห้องเรียนนี้จะยังมีความอบอุ่น ความเมตตา ไมตรีจิตของท่านคุรุและความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนรู้ จึงหลอมรวมเป็นพลังให้ทุกคนได้มีแรงกาย แรงใจในการร่วมบำเพ็ญสร้างสรรค์สื่อวิดีโอที่ดี มีคุณค่าต่อผู้อื่นต่อไป [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *