สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

วันจันทร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 27 แล้ว กับการศึกษาออนไลน์ของสถาบันวิชชาราม บรรยากาศการเรียนการสอนยังคงเข้มข้น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น ความเป็นพี่เป็นน้องกันอีกเช่นเคย อย่างที่บอกว่า สถาบันวิชชาราม นำโดย อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดีของสถาบันวิชชาราม ท่านสอนวิชาดับทุกข์ใจ ด้วยการลดกิเลส  โลภ โกรธ หลง รู้จัก พึ่งตน พอเพียง เสียสละแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ และสอนให้เป็นผู้มีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง เข้าใจเชื่อและชัดเรื่องกรรม  ดังนั้น ปัญหาต่าง ๆ ในโลกที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด หรือปัญหาเศรษฐกิจ ฯ จึงไม่ค่อยมีผลให้เราทุกข์ใจ เพราะเรารู้จักพอและเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงนั่นเอง สัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรที่น่าสนใจบ้าง บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกัน


กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

รายงาน ห้องเรียน วิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 9

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:27 น. วันนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 55 ท่าน ในช่วงแรก ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน วันนี้เป็นครั้งที่ 15 ของตารางเรียน วันนี้เป็นวิชาสัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการได้ปฏิบัตวิชาโภชนปฏิบัติแล้วเกิดประสบการณ์หรือสภาวธรรมอะไร แล้วพี่น้องจะร่วมแบ่งปัน ซึ่งในการปฏิบัติของแต่ละท่านก็มีเมนู 10 เมนูได้ทยอยส่งกันมาแล้ว  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

สรุปข่าว กิจกรรมนัก ศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 

วันที่อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00-16:00 น. โดยประมาณ มีคุรุจิ๊บ-แพรลายไม้ กล้าจน และ คุรุสุขแสงพุทธ หรือ ทิวากร ชุมจีด เป็นคุรุประจำวิชา มีนักศึกษาสนใจร่วมกิจกรรม ประมาณ 14 แอคเค๊าท์ โดยกิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งสัปดาห์นี้นักศึกษายังคงเป็นการฝึกเรื่อง Present English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วย Powerpoint  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

รายงาน วิชา Content Admin (ผู้ดูแลเนื้อหา CTA 102) ครั้งที่ 14 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลา 18.30-22.00 น. บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พี่น้องนักศึกษามารวมพลังกันเพื่อร่วมเรียนรู้จำนวน 17 ท่าน วันนี้พวกเราแต่ละกลุ่มได้ฝึกซ้อมการนำเสนอ การทำงานที่ได้เรียนมาเกือบ 9 เดือน ต่อคุรุและพี่น้อง เพื่อเตรียมไปเสนอต่อ ท่านอาจารย์หมอเขียว และพี่น้องผ่านโปรแกรมซูม ต่อไป โดยหัวข้อที่  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

รายงานข่าว นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น. กิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 เป็นการรวมตัวของนักศึกษาวิชชาราม เพื่อชวนกันฝึกฝนการเขียนการบ้านอริยสัจ 4
โดยวันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมเรียนรู้ทั้งหมด 24 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวเองมานำเสนอ 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณสมพงศ์ โขงรัมย์ เรื่อง รู้มากกิเลสมาก  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 19

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 19.15 – 21.43 น. กิจกรรม รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส เป็นการรวมตัวของพี่น้องนักศึกษาวิชชารามภาคกลาง รวมพลังกันเพื่อฝึกฝนทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 โดยวันนี้มีนักศึกษาวิชชารามหรือพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางเข้าร่วมเรียนรู้ทั้งหมด 30 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณจาริณี กวีวิวิธชัย (เอ๋) และคุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

คลายรักคลายทุกข์ EP.32 ตอน ข้อดีของการโสด 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลับมาชวนคุยกันในหมวดคนโสด ในตอนนี้ก็จะคุยว่าการอยู่เป็นโสดนี่มันมีข้อดีอะไรบ้าง ข้อดีที่นำมาเสนอในตอนนี้ก็รวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ และจากความรู้ของผู้ดำเนินรายการ ในตอนนี้เราคัดข้อดีของการเป็นโสดมาคุยกัน เนื้อหาในตอนนี้ก็ยังล้อไปกับโลก คือนำข้อดีตามที่โลกเข้าใจว่าดีมาวิเคราะห์กัน แล้วเติมข้อดีในทางโลกุตระเข้าไปด้วย  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ข่าว ตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45 : ห้องเรียนสาระธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 – 20:00 น. ท่านคุรุประจำวิชา คือ คุรุดิณฑ์ คุรุตรงพุทธ และคุรุพุทธพรฟ้า ห้องเรียนสาระธรรมในวันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนรู้กันอย่างพร้อมเพรียงอย่างเช่นเคย นอกจากยังมีน้อง ๆ หนู ๆ นักเรียนวิชารามจาก ภูผาฟ้าน้ำมาร่วมด้วย วันนี้มีการนำเสนอผลงานรูปภาพประกอบคำคมทั้งหมด 10 ภาพ โดย [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

รายการ วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 50 ท่าน ดำเนินการสอน โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular System) เรียนรู้โรคต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิต ทั้งสาเหตุ การปฏิบัติตัวให้หายจากโรค การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ตลอดจนอุบัติการของโรค การดูแลรักษาให้หายได้หรือไม่ อย่างไร และการประยุกต์หลักการแพทย์วิถีธรรม  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ข่าว ห้องเรียน วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 17

ประจำวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 วันนี้มีผู้เข้าร่วม 15 ท่าน เริ่มรายการประมาณ 18.30 น. – 20.15 น. วันนี้ห้องเรียนสัมมาอาชีพ เรามาพูดคุยกันเรื่อง น้ำพริก พลิกโลก, การส่งสินค้า, ฝ่ายศิลปะ ไอทีแนะนำเรื่องการทำฉลากและเรื่องอื่น ๆ คุรุได้ยกตัวอย่างฉลากที่เคยทำ อาทิ ดอกเกลือ เน้นสินค้าว่าคืออะไร รายละเอียดไม่สำคัญมาก ย่อได้ สินค้านั้นคืออะไร ให้พรีเซนต์ แบรนด์ ส่วนรูปสินค้าคือ  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 17

English for Communication วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.04 น.
เนื้อหาที่เรียน : present English Grammar by power point 1. Parts of Speech ชนิดของคำ 2. การใช้ Some กับ Any แตกต่างกันอย่างไร โดยมี คุรุเอ๋ เบญจวรรณ ภูมิแสน เจ้าของสถาบันไพบูลย์ภาษาจากสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้สอน วันนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนประมาณ 40 ท่าน คุรุเบญจวรรณว่า   [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 27

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-15.30 น. บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้เต็มไปความเบิกบาน มีนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญออนไลน์ผ่านซูม จำนวนถึง 62 ท่านด้วยกัน ในช่วงแรก ดร. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (คุรุพุทธพรฟ้า) ได้แจ้งผลการสอบ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดี จำนวนนักศึกษาที่ร่วมเข้าสอบมากที่สุดอยู่ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ   [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 15

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 – 20:40 น. ผลการนำเสนอคลิปโฆษณารายการต่าง ๆ ทางช่องหมอเขียวทีวี ท่านคุรุพิเชษฐ์และนักศึกษาในชั้นเรียน ได้ร่วมกันโหวตให้เผยแพร่คลิปโฆษณาของกลุ่มยินดี และกลุ่มใจสู้ และทางกลุ่มพุทธะและกลุ่มพลังเสริมสามารถนำคลิปไปพัฒนาต่อยอดอีกเล็กน้อยก็จะสามารถเผยแพร่ได้ในลำดับต่อไป [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันวิชชาราม ตางรางแน่นจนติดตามอ่านกันไม่ทันเลยใช่ไหมคะ

สรุป: การเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และความอบอุ่นของความเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเลย พบกันใหม่กับการสรุปข่าวการศึกวิชชารามในสัปดาห์ถัดไปนะคะ

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
แอดมิน กลุ่มทุ่งนา รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *