สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24

วันจันทร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 13  มิถุนายน 2564

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 24 แล้ว ของการเรียนการสอนออนไลน์กับสถาบันการศึกษาวิชชาราม ท่ามกลางสถานการณ์ทางโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็กำลังตึงเครียดจากการได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้ากับการระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ที่นับวันดูเหมือนจะไม่คลี่คลายลงได้ง่าย ๆ นั้น แต่เมื่อมองมาที่การเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิชชารามบรรยากาศก็ยังคงมีแต่รอยยิ้มและความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานแจ่มใสดูไร้ทุกข์ไร้กังวลทั้งคุรุและนักศึกษา ซึ่งดูแล้วมันช่างเป็นอะไรที่ทวนกระแสกับสถานการณ์ทางโลกเสียจริง ปัจจัยหลักในการทำให้ทั้งคุรุและนักศึกษาเรียนกันไปสอนกันไปต่างก็มีแต่ความผาสุกเบินบานนั้น เป็นเพราะว่าสถาบันวิชชารามนั้นเน้นสอนการดับทุกข์ใจด้วยหลักอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นวิชาพุทธศาสตร์ขั้นสูง และในการเรียนการสอนของทุกวิชาก็จะนำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกล้างทุกข์ใจไปตามลำดับนั่นเอง

บรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไร คุรุและนักศึกษาจะมีแต่รอยยิ้มและความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กังวลจริงหรือไม่ แค่ไหนอย่างไร ไปติดตามกันค่ะ


กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

วิชา โภชนปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 

โครงการทำดี น้ำพริกแพทย์วิถีธรรม

โครงการทำดี น้ำพริกแพทย์วิถีธรรม แม้ว่าในปัจจุบันการหาซื้อน้ำพริกเจ น้ำพริกมังสวิรัติไม่ยากนัก แต่น้ำพริกที่ใช้วัตถุไร้สารพิษ ยิ่งยากกว่า จึงขอเชิญชวนพี่น้องแพทย์วิถีธรรม รวมเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีครั้งนี้ ด้วยการนำเสนอเมนูน้ำพริกเจ น้ำพริกมังสวิรัติ โดยใช้วัตถุดิบไร้สารพิษเท่าที่หาได้ และปราศจากการใช้สารเคมีปรุงแต่งสี กลิ่น รส ตามเหตุปัจจัยที่แต่ละท่านทำได้ ซึ่งทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมให้คะแนนโหวต #น้ำพริก พวธ. เพื่อค้นหา น้ำพริกสุขภาพดี น้ำพริกมิตรภาพใคร ๆ ก็กินได้ น้ำพริกโดนใจ [อ่านเพิ่มเติม]

วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 11 วันที่อังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ความโดดเด่นของห้องเรียนนี้คือการทำงานกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค

เมื่อพูดถึงห้องเรียน วิชา Content Admin ของสถาบันวิชชาราม ความโดดเด่นของห้องเรียนนี้คือการทำงานกันอย่างเป็นทีมเวิร์คทั้งงานนอกและงานในควบคู่กันไปด้วย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ห้องเรียนนี้สามารถขับเคลื่อนไปทั้งงานนอกงานในได้อย่างโดดเด่นก็คือ การนำหลักอปริหานิยธรรม 7 ข้อที่ 1-2 มาใช้อย่างควบแน่น คือการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ ทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มย่อยนั่นเอง นอกจากคุรุจะสอนวิชาแอดมินด้านเทคนิคต่าง ๆ แล้ว ก็ยังเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันสนทนาธรรมกัน จึงทำให้คุรุและนักศึกษาเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน มีความระลึกถึงกัน รักเคารพศรัทธากันซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่วิวาทะกัน สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน [อ่านเพิิ่มเติม]

นักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30-17.30 น.

วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งการบ้านมาร่วมบำเพ็ญเพื่อเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
1. คุณนปภา รัตนวงศา เรื่อง พูดล้างกิเลส ฝึกเล่าเรื่องจากการเขียนการบ้านอริยสัจ 4 ทุกข์ใจของท่านเกิดจาก การที่ท่านมีความกลัวกังวลที่จะได้พูดต่อหน้าหมู่พี่น้องที่ไม่คุ้นเคย เมื่อจับอาารของกิเลสท่านจึงได้ทำการล้างกิเลสของท่านด้วยหลักอริยสัจ 4 ทุกข์ของท่านก็คลายลงไป ท่านรู้สึกยินดีที่ได้บำเพ็ญสิ่งดี เป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดี พี่น้องอนุโมทนายินดีกับท่านที่สามารถก้าวข้ามความกลัวได้ [อ่านเพิ่มเติม]

 

คลายรักคลายทุกข์ ep.28 : รักไฉนใจอิสระ ลักขณา แซ่โซ้ว

มาติดตามเนื้อหากันต่อในตอนที่ 2 กับเรื่องราวของหมอคะน้า ในตอนนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเจาะลึกยิ่งขึ้น กับสารพัดคำถามที่จะปรุงกันขึ้นมาเพื่อให้แขกรับเชิญได้แสดงวิธีปฏิบัติให้ปรากฎเด่นชัดมากขึ้น การที่เราได้พูดคุย ได้สอบถาม ได้แลกเปลี่ยนจะทำให้เราได้เรียนรู้กันได้ไวขึ้น เนื้อหาในตอนนี้ก็เช่นกัน เราจะได้รู้จักหมอคะน้ามากขึ้นกว่าตอนที่ 1 ว่าเธอปฏิบัติตนอย่างไร ชีวิตเป็นอย่างไร คิดอย่างไร จึงได้มาเป็นจิตอาสาที่ยินดีประพฤติตนเป็นโสดอย่างทุกวันนี้ [อ่านเพิ่มเติม]

 

เปิดแล้ว วิชา อริยสัจ 4 ภาคเรียนที่ 2 (2/2564)

สรุปจบการเรียนของวิชา อริยสัจ 4 ในภาคเรียนแรก

หลังจากที่ได้สรุปจบการเรียนของวิชา อริยสัจ 4 ในภาคเรียนแรกในวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็จะมีการเปิดเรียนวิชาอริยสัจ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ของปีกันต่อเนื่องเลย เป็นวิชาที่เรียนต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต เรียนกันได้หลายชาติ โดย [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สัปดาห์ที่ 13  วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00-12:00 น. โดยประมาณ

มีคุรุประจำวิชาทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ คุรุแพรลายไม้กล้าจน และคุรุ สุขแสงพุทธ หรือ ทิวากร ชุมจีด และมีคุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน อาจารย์พิเศษจากสถาบัน ไพบูลย์ภาษา จากประเทศสหรัสอเมริกา มาเป็นอาจารย์พิเศษจัดคลาสสอนภาษาอังกฤทขั้น Advance ให้ตลอด 1 ปีการศสึกษาเลยทีเดียว โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลัก ๆ คือ คุรุเบญจวรรณ ท่านสอนเรื่องการทำ Powerpoint ที่เหมาะกับการ Presentation อย่างมือโปร ให้กับนักศึกษา และต่อด้วยให้นักศึกแต่ละกลุ่ม Present English Grammar (นำเสนองานกลุ่ม ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีนักศึกษาทั้งทางภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ และนักศึกษาทางบ้านทั้งในและต่างประให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน โปรแกรม Zoom มากกว่า 40 แอคเค๊าท์กันเลยทีเดียว

ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ new normal ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 – 21.15 น.

วันนี้มีพี่น้อง ชาวค่ายได้เล่าสภาวธรรมในชีวิตของตนที่ตรงกับบททบทวนธรรมข้อที่ 26 คือ มีนิสัยชอบรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น มันฝรั่งทอด ทุเรียน หรืออาหารขนมที่มีโซเดียมเยอะ ทำให้เจ็บป่วยและสร้างความทุกข์ใจให้แก่ตนเองและครอบครัว เหล่าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแบ่งปันเรื่องราวที่ตรงกับบททบทวนข้อที่ 26 คือ ความทรมานในอาการป่วยของท่านสิกขมาตุ ซึ่งคำสอนของพ่อครูสมณะรักษ์ได้ทำให้คลายทุกข์ใจว่า “เราทำบาปมามากกว่านั้น สิ่งที่เราพบเจอในเวลานี้ เบาบางแล้ว และน้อยกว่าที่เราเคยทำมามาก” เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตนเอง คนเรามักโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น ท่านอาจารย์หมอเขียวได้ให้คำสอนเตือนตน คือ [อ่านเพิ่มเติม]

ห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

ความอยากเป็นทุกข์ 

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ให้ธรรมะ การล้างความอยาก ว่าต้องล้างทีละอย่าง ๆ กำจัดกิเลสตัวอื่น ๆ ไปด้วย ล้างครั้งเดียวหมดพรวดเดียวเป็นไปไม่ได้ โดยสัจจะการรับรู้ รับรู้ได้ทีละตัว การล้างเราก็ล้างไปทีละตัว อาจารย์ยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่ยากที่สุด คือการเห็นว่าความอยากเป็นทุกข์ ในเรื่องเดียวก็มีความอยากหลายเหลี่ยมหลายมุม หัวใจของการล้างทุกข์เราต้องรู้ว่าเราอยากเรื่องอะไร จับได้ก็สำเร็จเท่านั้นเอง โดยเฉพาะเรื่องไหนที่เป็นทุกข์ภัยที่ชัดเจนมากที่สุด แล้วเราจะหมดอยากหมดทุกข์ สุข-ทุกข์ คือรากเหง้าของความอยาก การล้างก็ให้พิจารณาโทษของสุขลวง [ติดตามเพ่ิ่มเติม]

วิชาตัดต่อวีดีโอ ครั้งที่ 13

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

วันนี้ถือเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมกัน เป็นห้องเรียนพิเศษที่พวกเราได้สรุปกายใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทีมสื่อและพี่น้องจิตอาสาทั่วโลก ในการจัดทำคลิปเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ในวาระโอกาสที่ท่านอายุครบ 49 ปี และเนื่องในงานครบรอบ 1 ปี หมอเขียวทีวี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีพี่น้องจิตอาสาให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวนกว่า 50 ท่าน โดยมี [ติดตามเพิ่มเติม]

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ การรายงานข่าวของเราไม่ได้ดูเกินจริงไปเลยใช่ไหมคะ

สรุป การเรียนการสอนของสถาบันวิชชารามของเราในสัปดาห์นี้ก็ยังคงเต็มได้ด้วยเนื้อหาระที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตน (เป็นไปเพื่อให้ได้ลดกิเลสลดทุกข์ใจ) และประโยชน์ท่าน (เป็นสาระและประโยชน์ต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ) เช่นเคย

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
แอดมิน กลุ่มทุ่งนา รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *