วิชชารามนิวส์ #1 (9-15 ก.ย. 64)

วิชชารามนิวส์

ตอนที่ 1 ประจำวันที่ 9 – 16 กันยายน พ.ศ. 2564

1.ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

 1. มีผู้สมัครนักศึกษาใหม่กว่า 70 ท่านในปีนี้ (ยังไม่ปิดรับสมัคร)
 2. ประกาศคะแนนสอบอริยสัจ เทอม2/2564 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 9 กย ในเว็บวิชชาราม
 3. ประกาศผลการเรียนวิชาการออกแบบภาพประกอบสาระธรรม วันที่ 9 กย ในเว็บวิชชาราม
 4. สรุปข่าวกิจกรรม พวธอื่น ๆ

2.ข่าวการศึกษา

 1. กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564
 2. แนวทางการศึกษา 5 ข้อ จาก ดร.ใจเพชร กล้าจน
 3. วิชาที่จะเปิดเรียนเทอมหน้า 3 วิชาหลัก อริยสัจ 4, ธรรมะพาพ้นทุกข์, อปริหานิยธรรม
 4. วิชาเฉพาะที่เปิดในช่วงนี้ไปจนถึงเทอมหน้า วจ202 การเก็บข้อมูลเบื้องต้น และวจ203 การสัมภาษณ์เชิงลึกเบื้องต้น

3.กิจกรรมห้องเรียนวิชชาราม

 1. ศ ห้องเรียนสัมมาอาชีพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
 2. ส ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 26
 3. ส ห้องเรียนอริยสัจ 4 ภาคกลาง ครั้งที่ 26
 4. อา ห้องเรียน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37/2564
 5. อา ห้องเรียนตัดต่อครั้งที่ 24
 6. พ ห้องเรียนวิจัย วจ202-วจ203

4.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศ เชิญชวน

 1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 20 ก.ย. ศกนี้
 2. สอบสัมภาษณ์รอบแรกวันเสาร์ที่ 18 ก.ย 2564 เวลา 18:00น.-20:00น. ทาง ZOOM
 3. วิชาอริยสัจ 4 เทอม 2/2564 กำลังจะปิดคอร์สในอีก 2 สัปดาห์ หรือสิ้นเดือน ก.ย
 4. เตรียมตัวเปิดเทอมใหม่ 1 ต.ค

วิชชารามนิวส์ในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวดังนี้ เจริญธรรมสำนึกดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *