นักศึกษาใหม่ ไปไหนดี?

สมัครเรียนมาแล้ว จะเรียนแบบไหน? เข้าช่องทางไหน? ในบทความนี้เราจะมีแนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับช่องทางในการเรียนรู้กัน

จากภาพประกอบเราจะเห็นว่าได้แบ่งกระบวนการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ

  1. ได้รับข่าวสาร
  2. กรอกแบบฟอร์มสมัครและส่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ
  3. กรณีพบปัญหาในการสมัคร ติดต่อ “กองกิจการทะเบียนนักศึกษา”
  4. เข้าศึกษาตามอัธยาศัยตามช่องทางต่าง ๆ ที่นักศึกษาสะดวก

โดยมีรายละเอียดข้อ 3 – 4 ดังนี้

3.การพบปัญหาในการสมัครเข้าเรียน

ไม่ว่าจะเป็นปัญญาด้านการกรอกข้อมูล การแนบเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่ทราบว่าสถานะของท่านเองอยู่ขั้นตอนไหน สามารถติดต่อสอบถามได้ในห้องไลน์ “กองกิจการทะเบียนนักศึกษา” กดลิงก์เพื่อเข้ากลุ่ม line https://line.me/R/ti/g/JKYGZNyYJ5 หรือแสกน QR Code

ผู้สมัครหรือนักศึกษาที่ประสบปัญหาในงานทะเบียนนักศึกษา สามารถเข้ากลุ่มมาสอบถามได้ และเมื่อเสร็จธุระหรือแก้ปัญหาได้แล้ว ก็สามารถกดออกจากห้องไลน์ได้ และกลับมาติดต่อ ต่อเมื่อพบเจอปัญหาในการสมัคร ทีมงานทะเบียนก็จะคอยช่วยในการแก้ปัญหานั้น ๆ

4.เข้าศึกษาตามอัธยาศัยตามช่องทางต่าง ๆ ที่นักศึกษาสะดวก

การศึกษาในสถาบันวิชชาราม เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความสนใจของนักศึกษาท่านนั้น ๆ ท่านสามารถเข้าร่วมศึกษาเรื่องที่สนใจ การเก็บสะสมหน่วยกิตหรือเวลาในการศึกษาเป็นเรื่องที่นักศึกษาสามารถบริหารได้เองตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมต่อความเจริญในชีวิต โดยช่องทางการศึกษาจะมีรายละเอียดดังนี้

4.1 เข้าศึกษาในศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ ของแพทย์วิถีธรรม

เป็นช่องทางการศึกษาออฟไลน์ทางเดียวที่ยังเปิดอยู่ตอนนี้ หมายถึงการเอาตัวเรา เข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติตามได้เลย ใช้ชีวิตร่วมกัน ศึกษาร่วมกัน แบ่งปันเสียสละทำงานฟรีร่วมกัน โดยสามารถติดต่อไปสอบถามในแต่ละศูนย์ต่าง ๆ เพื่อรับทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเข้าศึกษาในศูนย์ (*ซึ่งในยุคโควิดเช่นนี้ อาจจะมีข้อจำกัดที่มากและแตกต่างกันไปในแต่ละช่วง) ซึ่งช่องทางนี้มักจะต้องอาศัยการคบคุ้นกันมาอย่างยาวนานอย่างน้อยหลายเดือนหลายปี ถึงจะมีคุณสมบัติเข้าศึกษาในช่องทางนี้ได้

4.2 facebook

เป็นช่องทางการศึกษาออนไลน์ยอดนิยม ในช่องทางของเพจหลักอย่าง “หมอเขียว แฟนคลับ” ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามศึกษาตามสื่อที่ออกอากาศสด (live) หรือจะรับชมย้อนหลังก็ตามที่สะดวก ช่องทางการศึกษานี้ไม่มีข้อจำกัด เข้าถึงได้ง่าย เหมาะกับนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีมากนัก

4.3 youtube

ช่องทางการศึกษาออนไลน์ที่นิยมไม่แพ้ facebook ด้วยความที่เข้าถึงได้ง่ายและการใช้งานไม่ยุ่งยากนัก นักศึกษาเก่าหรือใหม่หลายท่านจึงนิยมใช้ช่องทางนี้ แม้ประสิทธิภาพในเชิงสังคมจะไม่มากนัก แต่ก็สามารถติดตามเรียนรู้ได้สะดวกเช่นกัน ช่องทางนี้ไม่มีข้อจำกัด เข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับ facebook

4.4 line

ช่องทางการศึกษาออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน แต่ก็จะมีการใช้งานที่ซับซ้อนกว่าข้อก่อนหน้านี้สักเล็กน้อย แต่ก็จะได้ข้อดีขึ้นมาอีกมาก คือสามารถติดต่อกันในกลุ่มผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนนักศึกษาได้ง่าย ซึ่งเมื่อนักศึกษาสมัครเรียนเข้ามาแล้ว สามารถสอบถามช่องทางที่นักศึกษาใหม่จะเข้ากลุ่มไลน์นักศึกษา ได้ในช่องทางที่ท่านถนัด (ถามจิตอาสา ถามใน facebook, youtube, line, อื่น ๆ ) ซึ่งคำตอบก็จะบอกให้เข้าห้องไลน์นั้น ห้องไลน์นี้ ตามแต่ที่คณะทำงานจะแนะนำในขณะนั้น ๆ นักศึกษาก็เข้ากลุ่มนั้น ๆ และศึกษาไปตามกลุ่ม

ในช่องทางไลน์นี้จะสามารถเชื่อมกับหมู่กลุ่มได้มากขึ้น ตรงกับแนวทางการศึกษาที่ว่า ให้สานพลังกับหมู่มิตรดี ช่องทางไลน์จึงเป็นอีกช่องทางที่แนะนำให้นักศึกษาเข้าใช้งานเพื่อติดตามข่าวการศึกษา

4.5 zoom

ช่องทางการศึกษาน้องใหม่ เป็นเครื่องมือพื้นฐานในยุคเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน แต่อาจจะยากในช่วงเริ่มต้นสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนัก แม้อย่างนั้นซูมก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอันหนึ่งในการใช้งานเรียนออนไลน์ จึงขอแนะนำให้หัดใช้กันก่อน

ข้อดีที่โดดเด่นคือสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีทั้งผู้เรียนและผู้สอน ปัจจุบันมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมและสถาบันวิชชารามใช้ซูมเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำกิจกรรมกัน ถ้าท่านใดยังไม่ได้ติดตั้งซูมไว้ ก็ไปค้นหา app zoom มาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ(smartphone) หรือคอมพิวเตอร์ของท่านกันได้เลย

ซึ่งช่องทางการเข้าเรียนผ่านซูม จะได้รับลิงก์ประตูทางเข้าจากช่องทางต่าง ๆ เช่น ในห้องไลน์ , facebook , youtube ฯลฯ นักศึกษาก็สามารถกดเข้าผ่านลิงก์เชิญเหล่านั้นได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *