การปลูกผักบุ้งไร้สารพิษ : อรวิภา กริฟฟิธส์

การปลูกผักบุ้ง : อรวิภา กริฟฟิธส์

ผักบุ้งเป็นผักฤทธิ์เย็น เป็นผักที่ชอบน้ำ และชอบอากาศร้อน ในออสเตรเลีย วิคตอเรีย จึงสามารถปลูกได้ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ผักบุ้งมีประโยชน์สูง กินง่ายกินได้ทั้งสดและสุก

วิคตอเรีย ออสเตรเลีย ช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์


วิธีปลูก

  1. นำเมล็ดผักมาแช่น้ำอุ่นไว้ 1 คืน เพี่อกระตุ้นการงอก
  2. ตอนเช้าวันใหม่เทน้ำออก แล้วห่อผ้าไว้ อีก 1 คืน
  3. เตรียมแปลงผักโดยผสมเศษอาหารและอินทรีย์วัตถุลงในแปลง รดด้วยน้ำหมัก ที่หมักด้วยเศษอาหารและน้ำปัสสาวะ คลุกดินให้เข้ากันและทิ้งไว้ 1คืน
  4. นำเมล็ดผักบุ้งที่หมกผ้าไว้ ซึ่งเริ่มงอกเห็นรากขาว ๆ แล้วนำมาปลูกลงดินกลบด้วยหญ้าแห้ง รดน้ำ
  5. ประมาณ 3วัน ผักบุ้งก็จะเริ่มงอกค่ะ

สภาวธรรม

การปลูกผักบุ้งที่ออสเตรเรียสามารถปลูกได้ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น เพราะผักบุ้งเขาไม่ชอบอากาศหนาว ดังนั้นพอในช่วงฤดูร้อนจะต้องรีบปลูกเลย ปีนี้นอกจากปลูกเพื่อตัวเองแล้วก็ได้เพาะปลูกใส่กระถางแบ่งปันเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ ตอนแรกปลูกไม่ขึ้น ต่อมาได้เรียนรู้การปรับปรุงดิน ใส่อินทรีย์วัตถุและน้ำหมักยูเรียก็ทำให้ปลูกผักบุ้งได้ผลดี ตัวเองชอบกินผักบุ้งสด กินแล้วสบายดี และมีพลังชีวิตสูง การปลูกผักบุ้งที่นี่ไม่ค่อยมีแมลงกิน รู้สึกยินดีพอใจกับผลผลิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *