ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร

ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร

กสิกรรมไร้สารพิษแบบ บารายคัลเจอร์ในกระถาง ทางเลือกของคนเมืองที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก


วิธีปลูกผักบุ้งในกระถางด้วยวิธีการทำบารายคัลเจอร์

1. นำหินใส่ก้นกระถาง
2. ใส่ขวดน้ำพลาสติกตัดก้น เจาะรูตัวขวดส่วนบน ขวดทำเป็นฝาเปิด-ปิดใส่เศษอาหารได้
3. ใส่พืชแห้ง เช่น กิ่งไม้ กาบมะพร้าว
4. ใส่ผ้าขนหนูเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วแทนผ้ามุ้งฟ้า
5. ใส่ดินหมัก (ดินหมักคือ การใช้จุลินทรีย์น้ำหมักมะกรูดหมักเศษอาหารในครัวเรือน ดินและอินทรีย์วัตถุแห้งเพื่อความโปร่งและอุ้มน้ำ เช่น ใบไม้แห้ง ขุยมะพร้าว แกลบดำ หมักอย่างน้อย 7 วัน)
6. นำผักบุ้งที่ซื้อจากตลาดมาทานตัดส่วนรากชำในน้ำลงปลูก
7. คลุมดินด้วยพืชแห้ง เช่น ฟาง กาบมะพร้าว ใบไม้แห้งเท่าที่มี แต่ที่ใช้เป็นกาบกล้วยแห้ง
8. นำกระถางผักบุ้งบารายคาลเจอร์วางบนจานรองกระถางเพื่อให้ความชุ่มชื้นและเก็บน้ำปุ๋ยวนกลับมาใช้ใหม่

สรุปผล

1.การใส่หินช่วยปรับสมดุลให้พืชในเวลากลางคืน หินจะระบายความร้อนออกมาทำให้พืชอุ่นมีความสมดุลเจริญเติบโตได้ดี
2.การใส่ขวดน้ำพลาสติกช่วยให้อากาศในกระถางหมุนเวียนได้ดี ช่วยกำจัดเศษอาหารสดและขยะ
3.การใส่พืชแห้ง เช่น กิ่งไม้ ลงไปทำให้กระถางโปร่งดูดซับน้ำ ประหยัดน้ำ ประหยัดดิน

สภาวธรรม

มีความภูมิใจที่ได้ปลูกผักด้วยวิธีการทำบารายคัลเจอร์ ซึ่งได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์หมอเขียวว่าวิธีนี้เป็นการปลูกผักที่ ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เหมาะกับปัญหาภัยแล้งเป็นการประหยัดน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *