Skip to content

ทำแปลงปลูกวอเตอร์เครส : ธัญมน หมวดเหมน

ทำแปลงปลูกวอเตอร์เครส : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ อากาศหนาว บนดอย ป่าไม้เยอะ

การปลูกพืชหมุนเวียน และใส่อินทรีย์วัตถุใหม่ทุกครั้งที่จะทำการปลูกพืชชนิดใหม่ จะช่วยให้ดินมีสารอาหารสดใหม่ที่พืชต้องการ และการห่มดินด้วยฟางหรือกระดาษจะช่วยประหยัดน้ำที่ใช้รดและลดการแห้งของดินจากแสงแดดในหน้าร้อนและแล้งได้ดี


ขั้นตอนการทำ

  • 1)เตรียมแปลง(รื้อแปลงผักบุ้งเก่า)ใส่อินทรีย์วัตถุ(ต้นกล้วยสับและเศษวัชพืชที่ถอนออกจากแปลงเดิม)เพื่อเติมธาตุอาหารให้ดินเป็นปุ๋ยแก่ต้นพืช
  • 2)เกลี่ยกลบด้วยดินให้มิดหนาพอประมาณ จากนั้นก็รดด้วยน้ำหรือน้ำผสมน้ำปัสสาวะให้ทั่วแปลงโดยให้ชุ่มพอประมาณ
  • 3)ปิดทับหน้าแปลงด้วยฟางข้าวหรือเศษกล่องกระดาษ(เพื่อกันไม่ให้วัชพืชเกิดได้ง่ายและช่วยในการซับน้ำไว้ในฟางหรือกล่องกระดาษเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับดินและต้นพืช)
  • 4)เสียบกิ่งวอเตอร์เครส โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นประมาณหนึ่งคืบ เสร็จแล้วรดด้วยน้ำอีกรอบ

สภาวธรรม

ได้เรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณไปสู่ความพ้นทุกข์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษในทุกวันเป็นลำดับ ได้เห็นจิตใจที่ละเอียดขึ้น ใจเย็นลงจากที่แต่ก่อนใจร้อนมาก(เอาแต่ใจ) ใจมั่นคงขึ้น ความกลัว กังวล หวั่นไหวลดลง

ในมุมที่ยังผิดพลาดอยู่คือยังเผลอเอาใจไปไว้ที่งาน อยากได้ความสำเร็จของงานอยู่ในบางครั้ง แต่พอได้สติเห็นอาการที่เกิดในจิตก็เตือนตัวเองได้ไวขึ้น จะเตือนตัวเองว่าเอาแค่ที่ทำได้อย่าโลภอยากได้ในสิ่งที่เกินจริงที่ทำได้ ทำให้เห็นอาการใจร้อนในความอยากได้ไวไวอยากได้ดั่งใจของตัวเองลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *