หมักดินสำหรับฤดูในร้อน ปี 2564 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

หมักดินสำหรับฤดูในร้อน ปี 2564 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ห้องเช่า ณ ประเทศเยอรมนี มีพื้นที่ขิบหน้าต่างด้านนอกอยู่ประมาณ 30x 100 เซนติเมตร ปลูกพืชได้เฉพาะฤดูหนาว


หมักดินด้วยเปลือก (กากถั่วลิสง) ถั่วลิสง หลังจากฤดูร้อนของเยอรมนีปี 2563 ผ่านไป ข้าพเจ้าจึงหมักดินใส่กับเปลือกถั่วลิสง เผื่อ จะปรับปรุงดินใส่ธาตุอาหารในดินไว้สำหรับ ฤดูร้อนในปีต่อไป เริ่มหมักดินมาตั้งแต่เดือน ต้นเดือนกันยายน ค่ะ

สภาวธรรม

มีความสุข เพราะเปลือกถั่วไม่ต้องทิ้ง เรายังมาใช้ประโยชน์ได้ จะอดทนรอ จนถึงปีหน้าแล้วจะปลูกมะเขือเทศลงในดินที่หมักไว้ จะดูว่าผลผลิตมะเขือเทศมากขึ้นหรือจะเท่าเดิม มากน้อยอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *