คลายรักคลายทุกข์ ep.25 : ฟังแล้วคุยต่อ พวงผกา โพธิ์กลาง

ยังอยู่กับจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำอีกท่าน ในตอนนี้เป็นเรื่องราวของอดีตคนคู่ มีครอบครัว มีลูก นั่นคือ พี่ทิพย์ พวงผกา โพธิ์กลาง (ชื่อทางธรรม พรเพียรพุทธ)

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ช่วงหลัง ๆ เริ่มมีความคิดเห็นจากผู้ชมมาตามช่องทางต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือความเห็นที่ว่า น่าจะให้มีคนคู่ คนมีครอบครัวมาแบ่งปันเรื่องทุกข์บ้าง ว่าแล้วก็มีเคสพี่ทิพย์พอดี ในวันนี้รายการมีเวลาไม่มาก เพราะมีกิจกรรมต่อ ก็อาจจะสั้นตามปกติ (ประมาณ 45 นาที) แต่สาระประโยชน์ก็ยังมีเต็มที่เช่นเคย คนมีคู่ที่สละครอบครัวมาปฏิบัติธรรมนั้นมีไม่มากนัก เคสพี่ทิพย์ก็เป็นหนึ่งในนั้น และเมื่อออกมาแล้วก็ยังได้รับความผาสุกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : ฟังแล้วคุยต่อ (47นาที)

วันบันทึกรายการ 13 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 3.ปิ่น คำเพียงเพชร

แขกรับเชิญ 1.แพรลายไม้ กล้าจน 2.วรรณา พลรบ

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published.