คลายรักคลายทุกข์ ep.27 : ฟังแล้วคุยต่อ ลักขณา แซ่โซ้ว

ศึกษาเรื่องราวคลายรักของจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ลักขณา แซ่โซ้ว ชื่อทางธรรม ผ่องใจพุทธ หรือที่รู้จักกันในนาม หมอคะน้า อดีตแพทย์แผนปัจจุบันที่ละทิ้งลาภสักการะ หันมาเอาดีทางกล้าจน

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

เนื้อหาของคลายรักคลายทุกข์ ช่วงนี้เป็นกรณึศึกษาของจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ซึ่งก็จะได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาหลาย ๆ ท่านมาแบ่งปันข้อมูล หมอคะน้าเป็นจิตอาสาอีกคนทีทำรายการอยู่ในหมอเขียวทีวี คือรายการ “หมู่มิตรดี ปลูกปัญญา พาพ้นทุกข์” ที่จะออกอากาศสดทุกค่ำ ในทุก ๆ วัน ท่านใดสนใจศึกษามุมมองเกี่ยวกับความรักของหมอคะน้า ในตอนนี้เราก็พากันมาทำความรู้จักกันก่อน และเชื่อว่าจะมีตอนต่อไปที่จะเจาะรายละเอียดของการปฏิบัติจิตให้ยิ่ง ๆ ขึ้นในโอกาสต่อไปด้วย


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : ฟังแล้วคุยต่อ (58 นาที)

วันบันทึกรายการ 27 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3. ปิ่น คำเพียงเพชร

แขกรับเชิญ 1.แพรลายไม้ กล้าจน 2.วรรณา พลรบ

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *