คลายรักคลายทุกข์ ep.17 : ตอบคำถาม ความคิดถึง หลงรัก และการนอกใจ

วนมาตอบคำถามความรักกันอีกครั้ง ได้ทดลองเปิดรับคำถามต่าง ๆ มาจากเพื่อนใน facebook เพื่อมาตอบในรายการคลายรักคลายทุกข์ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ติดตามมากขึ้น ผู้ที่สนใจจะส่งคำถามเข้ามาสามารถพิมพ์คำถามส่งมาได้ทั้งในช่องความคิดเห็นในเว็บไซต์แห่งนี้ และพิมพ์คำถามทิ้งไว้ใน youtube รายการคลายรักคลายทุกข์

คำถามในตอนนี้

  1. ความคิดถึง : จะออกจากความคิดถึงได้อย่างไร ทั้งที่เขาก็ไม่เคยสนใจเรา
  2. หลงรัก : ทำไมการมีความรักในช่วงแรกจึงเป็นความหลง ลักษณะเหมือนไม่มีสติ ทั้งที่สมองบอกเหตุและผลได้ตลอด แต่ในขณะเดียวกันกลับเอาชนะความหลงไม่ได้เลย
  3. การนอกใจ : ทำไมคนที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบ ภรรยาเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆและสามีเองก็ทำงานไม่ขาด ไม่กินเหล้า เป็นคนสุภาพ แต่ทำไมสามีถึงนอกใจไปมีคนอื่นได้ ภรรยาดีเกินไปหรือ?

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ปัญหาของความรักคือสิ่งที่เราควรจะสนใจ เพราะปัญหานั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เห็นทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์ ก็จะมีโอกาสในการเห็นธรรมได้มากขึ้น การแก้ปัญหาความรักไม่ใช่เพียงแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้น ให้สงบสุข สมานสามัคคีกัน รักใคร่กัน แต่ควรจะต้องแก้เหตุของปัญหา คือ กิเลส ความโลภ โกรธ หลง รวมทั้งศึกษาเรื่องกรรม ทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว ให้ชัดเจนในผลของกรรมนั้น ๆ ที่ตนได้ทำลงไป

 

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ทำไมความรักที่คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้ามีแล้วจะมีความสุข แต่พอมีความรักไปแล้วยังมีคำถาม ยังมีความสงสัยว่ารักนั้นจะดีจริงไหม หรือมีความรักแล้วทำไมทุกข์ละ มีทั้งความคิดถึง ความหลง ความอยากให้รักอยู่ไปตลอดกาล คำถามมากมายที่เกิดขึ้นเกิดมาจากการที่รักไม่เป็นไปอย่างใจ รักนั้นทำให้ทุกข์ เป็นปัญหาในชีวิต บ้างก็อยากจะแก้ให้มีความรักที่ดีขึ้น ทุกข์ใจน้อยลง หรือหากจะดีขึ้นไปก็คือการแก้แบบพุทธะ แก้ที่ต้นเหตุ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีรัก 100 ทุกข์ 100 รัก 1 ทุกข์ 1 ไม่มีรักเลยไม่ทุกข์เลย

พุทธพรฟ้า

คำถามเกี่ยวกับความรักมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ กับคนที่สนใจอยากรู้โดยเฉพาะเวลาที่ได้สัมผัสความรู้สึกทุกข์จากความรัก ถ้าไปถามคนที่เห็นดี ยินดีในการมีคู่ก็จะแนะนำส่งเสริมให้แก้ปัญหาเพื่อให้มีคู่ต่อไปเพราะคิดว่าชีวิตจะมีความสุข แต่ถ้าเราไปถามคนที่ยินดีในการไม่มีคู่ ไม่ส่งเสริมการมีคู่ ก็จะได้คำตอบที่ช่วยให้เข้าใจโทษของการมีคู่และคลายความยึดมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์ที่เกิดจากกามและอัตตา ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้เพราะเราสร้างกรรมนี้มาเองเราก็ต้องแก้ที่ใจเราเองที่ไปหลงรัก คิดถึง โหยหา ชิงชัง ถือสา ในคนที่เรารัก ในคู่ของเรา หรือคู่ของคนอื่นจนเป็นเหตุให้ผิดศีลเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

ปิ่น คำเพียงเพชร

การที่จะมีปัญญามองเห็นได้ ว่าการไปหลงรัก หลงคิดถึงคนที่เขาไม่เคยสนใจและเห็นคุณค่าเราเลย นั้นเป็นโทษ แล้วสามารถออกมาได้ หรือการจะรู้ได้ว่า ทำไมความรักมันคือความหลง และเข้าใจได้ว่า ทำไมครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบ สามีก็ดูเป็นพ่อบ้านที่ดี ขยัน ตั้งใจทำงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ภรรยาก็แสนดี แต่ทำไมยังนอกใจกันได้นั้น

มีทางเดียวเลย คือต้องหาผู้รู้จริงให้เจอ (สัตบุรุษ) ผู้รู้จริงก็คือผู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีมรรคมีผลจริง แล้วเป็นแบบอย่างและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้จริง เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็สามรถแก้ปัญหาหรือลดละล้างทุกข์ใจได้จริง หาท่านให้เจอ แล้วศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามท่าน แล้วท่านจะพบทางออก หาคำตอบได้ใน คลายรักคลายทุกข์ ep. 17 ตอน ตอบปัญหาเรื่องความรัก


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : ตอบปัญหาความรัก (45 นาที)

วันบันทึกรายการ 4 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published.