ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : โยธกา รือเซ็นแบร์ก ชื่อทางธรรม แจ้งศีล

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

2563 เป็นปีที่ดี ได้ฝึกฝนเทคโนโลยีทันสมัยผ่านซูม เข้าค่ายทางออนไลน์ ทำการบ้านส่งการบ้าน เรียนทำคลิปวิดีโอ ทำกสิกรรมไร้สารพิษ อาหาร มีอะไรให้ทำทุกวัน . ส่งการบ้านทุกข์อริยสัจบ่อยทำให้ จับกิเลส ล้างกิเลส ได้มากขึ้น ความทุกข์ลดลง อ่านสภาวะธรรมชัดเจน การตั้งอธิศีล “ฟังให้จบ ไม่พูดแทรก “ก็ดีกว่าเมื่อก่อนแม้หลุด, ลืมบ้าง ก็พยายามสู้อยู่ และล้างความชอบ ความชัง ความห่วง กับคนใกล้ชิดก็ทำ ดีขึ้นได้ตามลำดับ ๆ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตั้งศีลต่อ” ฟังให้จบไม่พูดแทรก” เพิ่มศีล ละ ลด ผลไม้รสหวานมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *