ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ปี 2563 นี้ มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้ได้ตรวจสภาวะตัวเองอย่างละเอียด ผ่านการคบคุ้นกับพี่น้องจิตอาสาที่ได้มาทำงานร่วมกันในงานที่ไม่เคยทำมาก่อน ทั้งงานสื่อค่ายสุขภาพออนไลน์และงานสื่อวิชชารามออนไลน์ ทำให้ได้รู้ความผิดพลาดหลายอย่างที่เราทำในอดีต เพราะตัดสินใจตามภูมิที่ไม่มากพอจนมีผลต่อเนื่องไปหลายส่วน ทำให้ได้พิจารณามากขึ้นในการกระทำของเราที่มีผลต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านกุศลและอกุศล ต่อจากนี้จึงควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการประมาณการคิดพูดทำต่อตัวเอง และผู้อื่นตามที่อาจารย์หมอเขียวและพ่อครูสมณะโพธิรักษ์สอน เพื่อเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในการชดใช้ไถ่บาปและลดวิบากร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อทุกสิ่ง ด้วยการทำบุญ คือ ล้างกิเลสตัวเอง ก็จะได้ประโยชน์ท่านด้วยเสมอ คือ เรามีปัญญาที่ถูกตรงไปช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะเป็นการทำกุศลที่ไม่มีอกุศลมาปนเท่าที่จะเป็นไปได้ตามลำดับ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ความตั้งใจในการอธิศีลนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะพากเพียรพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนี้

  • 1. ทบทวนสภาวะตนเองเชื่อมร้อยตามหลักธรรมแล้วฝึกเล่าด้วยการพูดและเขียนการบ้านอริยสัจ 4 ทุกสัปดาห์
  • 2. ทำดุษฎินิพนธ์ (วิจัย ป.เอก) ให้เสร็จสิ้น และนำมาทำต่อในงานของสถาบันวิชชาราม
  • 3. บำเพ็ญงานสถาบันวิชชารามร่วมกับพี่น้องและเชื่อมร้อยไปงานส่วนต่าง ๆ ของแพทย์วิถีธรรมเท่าที่จะเป็นไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์”