ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ในปีนี้สิ่งที่ตั้งใจวางเป็นแนวทางไว้คือ จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและไปบำเพ็ญมากขึ้น เริ่มด้วยค่ายพระไตรปิฎก 2 ค่ายที่สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราชและภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ตามลำดับ ได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องมีความเบิกบานในธรรมดี

ช่วงที่อยู่ค่ายที่ภูผาฟ้าน้ำ ข่าวโรคระบาดเริ่มมามากขึ้น และหลังจากลงมาจากภูผาฟ้าน้ำ อ.หมอเขียวก็สั่งปิดศูนย์ ยกเลิกค่ายทั้งหมด  และอีกไม่นานในช่วงเดือนมีนาคมประเทศไทยก็มีการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทุกอย่างหยุดหมด เมืองที่อยู่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหายหมด งานเราก็หายด้วย จะไปร้านก็เสี่ยงก็หยุดไปก่อนดีกว่าเปิดไปก็ไม่มีงาน รายได้ไม่มี แต่รายจ่ายยังมี ก็ทำให้เงินที่มีอยู่ลดน้อยลงไปเยอะ แต่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไร เพียงแต่ต้องปรับตัวและจัดการรายจ่ายให้ประหยัดมากขึ้น

ไปไหนไม่ได้ แต่ก็ยังติดตามฟังธรรมะจากอ.หมอเขียว และพ่อครูสมณะโพธิรักษ์อยู่ประจำ และเริ่มมีการพูดคุยกับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่บนภูผาฟ้าน้ำเหมือนกัน จนกลายเป็นการประชุมผ่าน app ทางพี่น้องก็เริ่มหารือกันมีการเรียนผ่านทาง Online ตอนแรกก็ว่าเรียนกันไม่กี่ครั้งก็พอ แต่ก็ยังเรียนกันจนถึงทุกวันนี้ ได้รับบทคุรุโดยไม่รู้ตัว

กลายเป็นจากที่ไม่ได้ไปค่ายแต่ได้เจอพี่น้องทุกสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งหลายวัน ประชุมกันเยอะจริง ๆ ได้พูดคุยกันเยอะ รู้จักกันเยอะมากขึ้น

สรุปปี่นี้เป็นปีที่พลิกไปพลิกมา อะไรที่ไม่น่าเกิดก็เกิดได้ ต้นปีเปิดมาดี ๆ ไม่ทันไรช็อตซะงั้นทุกอย่างหยุดหมด แล้วก็มาได้บำเพ็ญทาง Online กลายเป็นจุดที่เจริญขึ้นกว่าเก่าอีก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เยอะขึ้น

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ศีลที่ตั้งและเน้นปฏิบัติมาคือ ศีลข้อ 2 “เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่” ส่วนตัวก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อพร่องอยู่ ก็จะขออธิศีลเพิ่มขึ้นไปอีกให้ละเอียดขึ้นอีก คือ รับแต่ส่วนของเรา คนอื่นเขาจะเกิดดีเกิดร้ายก็เรื่องของเขา ไม่ไปอยากจัดการให้เขา ไม่ไปก้าวก่ายชีวิตคนอื่น ถ้าเขาไม่ขอไม่ต้องยุ่ง การช่วยคนอื่นหากเขาไม่ยินดีก็เป็นขโมยเหมือนกัน

สิ่งที่ตั้งใจทำต่อในปีใหม่ก็คือ ตั้งใจร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องต่อไป มีโอกาสก็ทำไปตามองค์ประกอบที่ทำได้ ฟ้าเปิดแล้วก็ลุย

Leave a Reply

Your email address will not be published.