ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : น.ส.ฐิติมา ใหม่สมเด็จ(บุญบากบั่น)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

มั่นใจทางเดินที่คุณหมอเขียวนำพาตาเอามาปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ปี ทุกวันนี้ลดความกังวลกลัวระแวงหวั่นไหวความทุกข์ลดลงตามที่เราลดกิเลสไปตามลำดับทุกข์กายพึ่งตนเองได้ แก้ตามอาการด้วยยา๙เม็ดทุกข์ใจฟังธรรมจากคุณหมอเขียวและพ่อครูแล้วนำไปปฏิบัติเมื่อกระทบผัสสะอ่านใจว่ามีอาการอย่างไร

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตั้งศีลจะไม่โกรธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *