ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : สุพัชชญา ทองเปรม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : สุพัชชญา ทองเปรม

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

เหตุปัจจัย..พาให้กลับมาเจอ พวธ. เวลาที่ตรงกับเจตนาปณิธานที่ตั้งไว้กับพระพุทธโพธิสัตว์ ก่อนประมาณ 6 เดือน ( สภาวะธรรม : ยินดี และ จะพยายามที่ถึงที่สุด เพื่อที่จะเข้ามาเก็บประโยชน์ ออกไปใช้ในปณิธาน ) ( ชีวิต : เหตุการณ์การเดินทางครั้งนี้..เจอผัสสะ..ตามวิบากกรรม กระทบจากสิ่งที่เราชัง ยิ่งหนี ก็ยิ่งเจอ … คำพูด แลกการเข้าใจผิด แม้กระทั่งส่งข้อความมาในไลน์ ในการที่เข้ามา พวธ..) # การบำเพ็ญเพื่อตนเอง..คือ การล้างกิเลส แต่ถ้าเรามี ปณิธานเพื่อช่วยคน..เราต้องเข้าใจในรายละเอียดของธรรม และ ปฏิบัติในแก้ไขตนเอง..และเรียนรู้วิชาช่วยคนให้เป็นเสียก่อน..บอกกับใจตนเองค่ะ # สายธรรมที่ศึกษาปัจจุบัน ผลิตบุคคลากรสอนธรรม..( ปณิธานของเรามีอีกด้าน คือสุขภาพ ปัจจุบัน อาสาเข้า เป็น อสม. ก่อนเจอ พวธ. ไม่นาน ) ขอบคุณ อาจารย์หมอเขียว และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ ทุกอย่าง คือ กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นแรงเมตตาจาก อาจารย์หมอและอาวุโสหลายๆ ท่าน หรือแรงผลัก ที่มาทั้งข้อความในไลน์ หรือกระแส ความเข้าใจผิด…ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

เพียร..การเรียนรู้ตามปณิธาน ควบคู่การทำงานทางโลก เพื่อ..พึ่งตน และ บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ควบคู่กันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *