ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ประภัสสร ชาญชัยชูจิต

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต (เพียรพิมพ์พุทธ)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ปี 2563 ที่ผ่านมา มีเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิต หลายเรื่อง หลายสิ่ง ผ่านพ้นไปได้แบบเฉียดฉิวเส้นยาแดงผ่าแปด(จำคำพูดคนอื่นมา) ถามว่ายังทุกข์อยู่ไหม คำตอบคือยังทุกข์อยู่ กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่สอนให้มีปัญญาเห็นทุกข์ ไม่เป็นทุกข์เหมือนเมื่อก่อน สอนให้เมตตาแทนการเพ่งโทษ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ชีวิตผาสุกมีปัญญาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติทั้งของผู้คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง ได้ฝึกฝนเรียนรู้อริยสัจสี่ ทำให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว รู้ว่าทุกข์ก็หาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอ แล้วแก้ไข โดยมีบททบทวนธรรมที่อาจารย์ได้กลั่นมาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าเป็นพี่เลี้ยง “ ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลา “ “ วิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว อันไหนแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ “

เมื่อประเทศไทยต้องเจอปัญหา Covid-19 อาจารย์มีนโยบายล็อคดาวน์ 14 วัน ก็ได้คุยกับเพื่อนจิตอาสาภาคกลางและปฏิบัติตามทันที ไม่กังวลเนื่องจากได้มีการปลูกอยู่ ปลูกกินมาเป็นสิบปีแล้ว ระยะแรกเน้นเรื่องสมุนไพรฤทธิ์เย็นทั้ง ๆ ที่ไม่มีผืนดิน ก็ปลูกในกระถางเป็นหลัก แล้วแบ่งปันเพื่อนบ้าน จนต่อมาก็ช่วยกันปลูกแล้วแบ่งปันกันในวงกว้างขึ้น

ขอบคุณ Covid-19 ที่มาให้พิสูจน์ว่าสุขภาพพึ่งตนแบบแพทย์วิถีธรรมบวกกับการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกอยู่ปลูกกินและการแบ่งปัน เป็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นหนทางให้อยู่รอด ได้จริง ๆ ที่สำคัญได้ฟังธรรมจากอาจารย์มากขึ้น

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มอธิศีลข้อ 1 ลดการเบียดเบียนตัวเองให้น้อยลง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัตว์อื่น สานพลังกับหมู่มิตรดี ไม่เสียเวลาไขว่คว้าสิ่งเกินจำเป็นของชีวิต เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและยา (ทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดและเรียบง่าย) เพื่อคุณค่าและความผาสุกของชีวิต คือชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *