ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ประคอง เก็บนาค

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ประคอง เก็บนาค

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ได้พบเจอเรื่องราวทั้งวิบากดีและวิบากร้าย เมื่อได้พิจารณาหาต้นเหตุแห่งวิบากเหล่านั้น จึงได้สำนึกและเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เกิดความละอายและเกรงกลัวในการละเมิดศีล รับรู้และแจ่มแจ้งโดยการพิสูจน์ศีลด้วยตัวเอง แม้ในบางเรื่องราวที่เคยโง่ ลังเล สงสัย กล้าท้าทาย ต่อศีล ซึ่งสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมจากทุกการกระทำอย่างสาสมและซาบซึ้ง แต่นั่นก็นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะยิ่งโดนวิบากร้ายที่หนักหน่วงเท่าใด เราก็ยิ่งเข็ดขยาด ยิ่งจดจำ และได้ลด ละ เลิก ความคิดและการกระทำในทางที่ผิด ที่ชั่วของเราได้เป็นลำดับ ๆ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตั้งใจจะเพิ่มเวลาในการออกกำลังกาย แม้จะทำไม่ได้ในทุก ๆ วัน แต่จะพยายามขยันทำเท่าที่มีสติรู้ตัว ณ ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *