ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : พรนภา บุรณศิริ

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางพรนภา บุรณศิริ(เพียรเพชรพร)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ตั้งใจทำคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเพื่อตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุก จะไม่ทะเลาะและไม่โทษผู้อื่นว่าทำผิดกับเรารวมทั้งไม่โทษตนเองด้วยเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราเคยทำมาทั้งสิ้น

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตั้งใจที่จะทำดีที่สุดตามที่เคยทำมาและเพิ่มความดีที่สามารถทำได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยถือหลักทำตามอาจารย์หมอเขียวที่ใช้หลักทำตามรอยพ่อหลวงและจะตั้งศีลว่าจะไม่โทษใคร ไม่เสียใจ ไม่ร้องไห้ ทำใจให้เป็นสุข ไม่กังวลหวั่นไหวต่อสิ่งเลวร้ายที่มากระทบให้ได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *