ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ปิ่น คำเพียงเพชร

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ปิ่น คำเพียงเพชร

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีเรื่องราวและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิต

เริ่มต้นดูเหมือนอะไรๆจะแย่ เหมือนเป็นรอบที่วิบากร้ายจะเข้ามา แต่ปรากฏว่าวิบากร้ายที่เข้ามานั้นทำให้สิ่งดีดีเกิดขึ้นตามมามากมาย

*ปีนี้เป็นปีที่วิบากดีส่งผล ธรรมะจัดสรร ให้ได้ทำสิ่งดีๆได้สานพลังได้คบคุ้นกับพี่น้องหมู่มิตรดี ได้ทำสิ่งดีร่วมกัน ได้อปริหานิยธรรมสนทนาธรรมกับพี่น้องหมู่มิตรดีสมความตั้งใจที่เคยปรารถนาไว้ลึกๆเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นไปได้จริงได้

*รู้สึกเป็นปีที่ถึงรอบที่เราจะเติบโตขึ้น ได้พี่น้องหมู่มิตรดีมาช่วยขัดเกลากิเลส ทำให้จิตวิญญาณเจริญขึ้นตามลำดับ รู้วิธีล้างกิเลส ด้วยปัญญาโดยไม่ใช่การกดข่ม ทำให้สามารถล้างทุกข์ใจได้ตามลำดับ

*ได้ลงมือส่งการบ้าน วิชา “ทุกขอริยสัจ 4” และการบ้านวิชขารามหัวข้ออื่นๆ

งานนอก: ได้เรียนรู้ Photoshop การทำภาพประกอบสาระธรรม “คำคมเพชรจากใจเพชร”

*ได้เรียนรู้การทำงานกลุ่มกับหมู่มิตรดี

*ได้เรียนรู้ วิชา การเขียนบทความ – วิชา Content admin

โดยการเรียนรู้หรือบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่มิตรดีทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

*แต่ในเรื่องของความประมาณในการทำงาน ยังพร่องอยู่ บางครั้งก็ทำงานมากไปพักผ่อนน้อยไป ดูแลตัวเองน้อยไป ออกกำลังกายน้อยไป

*ควรประมาณในการคิดพูดทำให้รอบคอบให้ดีมากขึ้น

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

*สิ่งที่ตั้งใจจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้…

*จะพยายามส่งการบ้านวิชชารามตามที่ทางทีมบัณฑิตศึกษานำเสนอมาให้ครบ เพื่อขัดเกลาฝึกฝนตนเองและร่วมเป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดี

*ตั้งใจบำเพ็ญร่วมกับพี่น้องหมู่มิตรดีผู้มีศีลให้เต็มที่เท่าที่สามารถทำได้

*ตั้งศีลรับแต่ของที่เขาให้ เท่าที่มีปัญญาเท่ารู้ทัน

*สำรวมกายวาจาใจและประมาณในการคิดพูดทำในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น *เพิ่มจิตเมตตาและอุเบกขาต่อผู้อื่นให้มากขึ้น

*ประมาณในการทำงานโดยการรู้พักรู้เพียรให้พอดีมากขึ้น

*พักผ่อนถอนพิษ ออกกำลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ปิ่น คำเพียงเพชร”

 1. เสาวรี หวังประเสริฐ

  ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64,
  เสาวรี หวังประเสริฐ
  ทบทวนสภาวธรรมม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563
  ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีเรื่องราวและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องดีและไม่ดี ปีนี้เป็นปีที่วิบากดีและร้ายส่งผล ธรรมะจัดสรร ให้ได้ทำสิ่งดีๆได้สานพลังกับหมู่มิตรดีที่ภูผาฟ้าน้ำในค่ายพระไตรปิฎก2ครั้ง ได้ทำสิ่งดีร่วมกันเรียนรู้การทำนาแปลงเล็ก ได้อปริหานิยธรรมสนทนาธรรมกับพี่น้องหมู่มิตรดี ได้สอบ สภาวะธรรมต่อหน้าท่านอาจารย์หมอเขียวซึ่งท่านอาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนชี้แนะถึงวีธีการล้างกิเลสด้วยใจที่ไร้ทุกข์ส่วนวิบากร้ายจากความตั้งใจจะมาค่ายพระไตรปิฎกช่วงต้นเดือนธันวาคมเตรียมลาพักร้อนและนัดหมายหมู่มิตรดีที่จะมาด้วยกันแต่สุดท้ายมาไม่ได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดก็ต้องวางใจยอมรับความจริงและติดตามเรียนรู้ผ่านสื่ออนไลน์ @ ปีนี้เริ่มส่งการบ้านอริยสัจสี่ ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย2563เป็นต้นมาทุกสัปดาห์ส่งผลให้ใจมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลส ได้ฝึกการหาสาเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นความจริงไม่ใช่ความลวงจากกิเลสที่หลอกล่อให้เราโง่ทำตามส่วนเรื่องงานในหน้าที่ต้องฝึกประมาณในการทำงาน ยังพร่องอยู่ บางครั้งก็ทำงานมากไป ดูแลตัวเองน้อยไป ออกกำลังกายน้อยทำให้เสียสมดุลในร่างกายเกิดภาวะร้อนเกินและควรประมาณในการคิดพูดทำให้รอบคอบอยู่ ในกรอบคิดดีพูดดีทำดีไว้ก่อน ช่วงปลายปีได้มีโอกาสเรียนโปรมแกรมตัดต่อวิดิโอผ่านระบบzoomซึ่งได้รับความเมตตาจากหมู่มิตรดีให้ความรู้และสามารถติดตามการเรียนวิชชารามผ่านกลุ่มไลน์ บ้างครั้งงานยุ่งก็ตามไม่ทันเพื่อนบ้างก็วางใจว่า ทำดีเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุขเต็มที่ไม่มีอะไรคาใจไม่เอาอะไรคือสุดยอดแห่งความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564
  @สิ่งที่ตั้งใจจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
  @จะพยายามส่งการบ้านวิชชารามตามที่ทางทีมบัณฑิตศึกษานำเสนอมาให้ครบ เพื่อขัดเกลาฝึกฝนตนเองและร่วมเป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดี @จะตั้งศีลพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น @ตั้งใจบำเพ็ญร่วมกับพี่น้องหมู่มิตรดีผู้มีศีลให้เต็มที่เท่าที่สามารถทำได้
  @สำรวมกายวาจาใจและประมาณในการคิดพูดทำ @เพิ่มจิตเมตตาและอุเบกขาต่อผู้อื่นให้มากขึ้นด้วยใจที่ไร้ทุกข์ในทุกสถานการณ์
  @ประมาณในการทำงานให้พอดีตามคำอาจารย์”ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน” สาธุค่ะ