ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ปี 2563 มีเหตุการณ์เด่น ๆ เกิดขึ้นหลายเรื่อง สถานการณ์โควิดทำให้เราต้องยกเลิกแผนการพาพ่อไปเที่ยวราชธานีอโศก ยกเลิกแผนการจัดค่ายสุขภาพที่จังหวัดภูเก็ต การปิดศูนย์หมอเขียวทำให้ไม่มีค่ายที่สวนป่านาบุญ 2 แต่ก็ได้มีโอกาสไปบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำ 3 ครั้ง มีโอกาสได้ทำงานสื่อให้หมอเขียวทีวีหลายอย่าง ได้ปลูกผักที่บ้านมากขึ้น ได้เริ่มต้นทำอาชีพใหม่คือการเปิดร้าน “ใจพอ” ในเฟซบุ๊ก ได้ชื่อทางธรรมว่า “จางคลาย” และเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปีนี้คือ สภาวธรรมที่ได้จากการสลายกิเลสในระหว่างที่ป่วยหนักกลางเดือนตุลาคม เป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่สุดของชีวิตเลยทีเดียว และมันทำให้เรายิ่งแน่วแน่ในการพากเพียรที่จะลดกิเลสต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่เหลืออะไรให้ลดอีกแล้ว

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ในปี 2564 ตั้งใจว่าจะปฏิบัติศีลข้อหลักสองข้อที่ตั้งไว้ต่อไป ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น ให้ชัดเจนแน่นอนและมั่นคงยิ่งขึ้น ข้อแรกคือ เราจะไม่ถือสา ไม่เพ่งโทษ และไม่โกรธใครอีกแล้ว ข้อที่สองคือ จะงดกินขนมในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และจะพยายามสังวรในการกินขนมให้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *