Skip to content

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : เพชรรัตน์ ราญคำรัตน์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : เพชรรัตน์ ราญคำรัตน์ (เพชรดินไพร)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ปี2563 เป็นปีที่เรียกได้ว่าแย่ที่สุด ในโลกโลกียะแต่เป็นดีที่สุด ในโลกของโลกุตตระ (ข้าพเจ้าแอบเข้าข้างตัวเองนิดนึงค่ะ55) และก็ตรงตามที่อาจารย์สอนมาตลอดคือไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ แต่หากไม่ได้พบสัตบุรุษ(พ่อครู สมณะ สิกขมาต หมู่มิตรดี) ปีนี้คงเป็นปีที่ทุกข์แสนสาหัสทีเดียวค่ะ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างทั้งที่อยู่ อาชีพ แต่ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะหนักหนาสาหัสก็ทุเลาเบาบางลงด้วยวิธีคิดการพิจารณาหาเหตุที่แท้จริงของทุกข์(ปัญหาทั้งหมดทั้งมวล) โดยการพิจารณาอ่านจิตอ่านใจตนเอง แทนการโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้กลับร้ายกลายเป็นดี ยิ่งรู้กิเลสตนเองได้ไวเท่าไหร่ยิ่งพ้นทุกข์ได้เท่านั้น

บททบทวนธรรมมีส่วนอย่างมากที่ช่วยให้ปัญหาลดลงได้เร็ว จากการสำนึกผิดไม่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ ข้าพเจ้าระลึกกราบขอบคุณพ่อครู อาจารย์เสมอๆ ด้วยพลังเมตตาที่ท่านแผ่มารวมถึงจิตอาสาทุกท่านที่แบ่งปันสภาวะทางสื่อ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ ข้าพเจ้ายิ่งชัดเจนในเส้นทาง หมู่กลุ่มที่พาเจริญได้แม้อยู่ไกลท่านก็ยังแผ่ปัญญามาให้พ้นทุกข์ไปด้วยได้ การได้รู้ทุกขอริยสัจ การฝึกอ่านกิเลสหาต้นเหตุ ยิ่งเราพบเหตุเร็วยิ่งพ้นทุกข์ได้เร็วเท่านั้นๆ ทำให้ปัญหาทุกปัญหาลดลงได้เร็ว แทบจะไม๋มีปัญหาใดทำร้ายเราได้เหมือนเมื่อครั้งเรายังอ่านใจตัวเองไม่เป็นทำให้ล้างกิเลสไม่อร์ด้วย

พอได้ฝึกล้างใจจากบททบทวนธรรมทำให้เราไม่จมกับทุกข์ แต่เราจะจบทุกอย่างได้ไวขึ้นเมื่อมีบททบทวนธรรมไว้เตือนสติเสมอๆ ภาษาสื่อสภาวะที่พ่อครูสอนเมื่อนำมาเทียบเคียงก็เป็นประโยชน์จริง.เราจะไม่จมแต่เราจะจบให้ไว เพราะถ้าเรา จม เราจะไม่ จบ แค่เปลี่ยนพยัญชนะ จากม.ม้าเป็นบ.ใบไม้ ก็มีเวลาเหลือมากพอที่จะทำประโยชน์ไม่เสียเวลาที่จะจมอยู่กับกิเลสให้เสียเวลา นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างมากจากคำสอนของอาจารย์ที่ย่อยมาเป็นบททบทวนธรรมให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้สามารถพ้นทุกข์ได้ตามลำดับๆค่ะ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ไม่ทำงานเพื่อแลกเงิน เลี้ยงชีพด้วยความดี ซึ่งได้ทดลองทดสอบจากปีที่ผ่านมาพบว่ายิ่งไม่ทำงานเพื่อเงิน ยิ่งพบว่า ประโยชน์อื่นๆที่เราไม่ทำเพียงเพื่อตนยิ่งได้มากขึ้นตามลำดับ และลดการกินข้าวเหนียว และไม่กินจุบจิบ เพราะบางทีข้าวเหนียวปั้นนึงกับเห็ดหยองหยิบโน่นนิดนี่หน่อย ก็อิ่มแล้ว ง่าย เร็ว ทำให้ใจร้อนรีบกับงานมากไป แลดูมักง่าย เลี้ยงแต่สังขารของกิเลส สังขารจริงๆก็พลาดจากอาหารที่เป็นประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *