ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : อรวิภา กริฟฟิธส์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : อรวิภา กริฟฟิธส์

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ในปี 2563 เป็นปีที่มีภาวะวิกฤติทั่วโลกเนื่องจากไวรัสโควิด -19 ผู้คนเดือดร้อนมากมาย ตื่นกลัวกับเชื้อโรคใหม่ที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าจะรับมืออย่างไร สำหรับตนเองแล้วเมื่อคิดทบทวนดูว่า ถ้าไม่ได้มารู้จักมาพบกับสัตบุรุษ หมู่มิตรดีชาวแพทย์วิถีธรรมและชาวอโศก เราก็คงอยู่อย่างหวาดกลัวไม่แตกต่างจากผู้คนทั้งหลายในโลกนี้

โชคดีที่ตนเองได้มารู้จักหมู่มิตรดีได้พบธรรมะที่ถูกตรงจากสัตบุรุษและได้พากเพียรปฏิบัติลดละเลิกกิเลสที่มีในจิตใจตน ลดละเลิกสิ่งที่เกินความจำเป็น ซึ่งก็ทำได้ในระดับหนึ่งจนสามารถพึ่งตนเองได้บ้างและยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ได้พบสัจจธรรมว่าในวิกฤติก็ยังมีโอกาส ด้วยความเมตตาสูงส่งของอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้เปิดโอกาสให้ได้มาร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องทางออนไลน์ ทำให้มีโอกาสได้คบคุ้น รู้สึกมีความอบอุ่น รู้สึกได้รับพลังบารมีจากอาจารย์และพี่น้องหมู่มิตรดี และจากพลังหมู่มิตรดีนี้ทำให้ตนเองได้เห็นกิเลสที่พี่น้องต่างก็เมตตาช่วยชี้แนะขัดเกลา ชี้เป้าชี้จุดของกิเลสให้ตนเองได้เห็นและได้นำมาพากเพียรกำจัดให้สิ้นซากไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไร แต่สู้ไม่ถอย แม้แพ้ก็จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ วันหน้าไม่รู้แต่วันนี้สู้ไม่ถอยสู้กับกิเลส อย่างรู้เพียรรู้พัก

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตนเองมีความตั้งใจว่าจะเลิกเพ่งโทษถือสาคนอื่น แต่จะเพ่งโทษเอาโทษกับกิเลสของตนเอง จะยินดีรับแต่ของที่เขาให้ ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.