ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ณัฐพร คงประเสริฐ

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ณัฐพร คงประเสริฐ (ร้อยรักธรรม)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตหลากหลายเรื่องราว โดยรวม เหมือนจะเป็นเรื่องราวซ้ำ ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่พ้น การเกิด การแก่ การเจ็บป่วย และการตาย คุณน้าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และในปีนี้ มีสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เข้ามากระทบกับการดำรงชีวิตบ้างเล็กน้อย เช่น ในเรื่องการเดินทางไปมาหาสู่พี่น้องหมู่มิตรดี การปฏิบัติตัวในขณะเข้าสู่สังคมเพื่อทำตามสมมุติของสังคม และความไม่ประมาทไม่ไปท้าทายต่อเชื้อโรคที่มองไม่เห็นนี้ ดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ตั้งศีลไว้ 4 เรื่อง สำรวมวาจา ออกกำลังกายทุกวัน รับประทานอาหารมื้อหลักมื้อเดียว และ การฟังธรรมหรือทบทวนธรรมทุกวัน

ซึ่งผลที่ผ่านมาของการปฏิบัติ โดยรวมทำได้จนเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แม้จะมีความพร่อง ความพลาด เกิดขึ้นบ้าง ในช่วงเข้าพรรษาจะทำได้ดีมาก ทำให้ได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติศีลมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

มีโอกาสไปร่วมบำเพ็ญกับอาจารย์หมอเขียว และพี่น้องแพทย์วิถีธรรม ที่พุทธสถานภูผาฟ้า ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 2 รอบด้วยกัน มีความประทับใจมาก เป็นการไปครั้งแรกในชีวิต เหมือน ที่นั่นเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ สับปายะ อากาศดี อาหารดี ศีลดี มิตรดี ได้พบสัตบุรุษพาทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อทุกชีวิต เช่นด้านกสิกรรม การร่วมกับหมู่มิตรดีบำเพ็ญบุญกุศลในพื้นที่ ตลอดจนการร่วมทำงานด้านการสื่อสารข้อมูลในการพึ่งตน ช่วยคนให้พ้นทุกข์ ฝึกฝนกาทำตามมติหมู่

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ในช่วงปี 2564 นี้ จะปฏิบัติศีลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่ย่อหย่อนก็จะอธิศีลเพิ่มในเรื่องการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร จะพยายามสำรวมศีลให้ดีขึ้น ไม่ประมาทกับความเสื่อมถอยของร่างกาย ดูแลปรับสมดุลกายและใจให้ผาสุก อยู่เสมอ

ในช่วงท้ายครึ่งปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้เข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาน ร่วมกับหมู่มิตรดี ทีมคุรุสถาบันวิชชารามและพี่น้องจิตอาสา ในหลาย ๆ เรื่องผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และจะหมั่นศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งการอ่าน การเขียน พัฒนาทักษะต่าง ๆที่ตนสามารถจะเรียนรู้และทำได้ นำไปช่วยในส่วนที่หมู่มิตรดีพร่องอยู่ เท่าที่มีโอกาส

มุ่งหน้าทำกสิกรรมไร้สารพิษ ให้เหลือถึงแจก จะคัดแยกสิ่งของเหลือใช้ของตนออกไปเรื่อย ๆ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ที่ต้องการใช้ และรับบริจาค เช่น สันติอโศก เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.