ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นงลักษณ์ สุวรรณคีรี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางนงลักษณ์ สุวรรณคีรี

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

หนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งศีลข้อที่หนึ่ง เรื่องการจะเลิกกินปลา แต่สิ่งที่ปฏิบัติได้คือยังติดในเรื่องความอร่อยยังคงได้แค่เจเขี่ย มีบางครั้งหลุดบ้างแต่มักจะถูกมาตารีเตือนเป็นประจำ ทำให้เราเริ่มที่จะกลัวบาปมากขึ้นการกินแต่ละครั้งไม่ได้มีความอร่อยเหมือนเมื่อครั้งที่ยังไม่ตั้งศีล แต่ก็ยังอาลัยอาวรณ์ขออร่อยอีกครั้งอยู่ร่ำไป ส่วนเรื่องความทุกข์ที่เข้ามาแต่ละช่วงเวลาจะสังเกตได้ว่าช่วงที่เราไม่จริงจังกับการตั้งศีล(ศีลหย่อน)มักจะเจอเรื่องที่ไม่ดี แต่พอตั้งใจปฏิบัติศีลสิ่งดีๆจะเข้ามา

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ปีนี้จะเพิ่มเรื่องการละเลิกกินไข่และนม และการไม่ถือโกรธ เพ่งโทษผู้อื่น ไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นเป็นช่วงๆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *