Skip to content

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นวลนภา ยุคันตพรพงษ์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นวลนภา ยุคันตพรพงษ์ (เย็นน้อมพุทธ)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ตลอดเกือบทั้งปี2563 อยู่ประจำที่สวนป่านาบุญ 3 ขอบคุณวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้ได้อยู่บำเพ็ญเต็มที่ล้างกิเลสได้ละเอียดมากขึ้นจนสำรวมกาย วาจา ใจมีสัมมาทิฎฐิกำกับถูกศีล ด้วยความเพียรจนทำให้กิเลสตัวใจร้อน น้อยใจ โกรธลดคลายจางลง ควบคุมวาจา คิดก่อนพูด หรือรู้จักปิดวาจาเมื่อระงับอารมณ์ต่างๆไม่ได้ พรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำ เมื่อไม้แห้งดีแล้วจึงประโยน์นำมาจุดไฟได้ เช่นเดียวกับที่ เมื่อควบคุมอารมณ์ได้แล้วจีงมีสติสัมปชัญญะที่จะคิด พูด กระทำถูกตรงเดินมรรคองค์8 สู่หนทางพ้นทุกข์ ด้วยการลดกิเลสตน และช่วยผู้ศรัทธาอ.หมอเขียวที่มาเยือนได้ลดกิเลสคลายความกังวลจากโรคร้ายต่างๆ หรือปัญหาเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19ได้ทุกวัน พร้อมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รวมทั้งการสื่อสารข่าวชีวิตประจำวันเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเพื่อคลายความทุกข์โศกเศร้าเฉาเหงาของผู้ที่เคยผ่านค่ายสุขภาพและไม่เคยผ่านค่ายเพื่อกำลังใจและแรงเหนี่ยวนำให้ปลูกอยู่ปลูกกินทำกสิกรรมไร้สารพิษผลิตอาหารเป็นที่1ในโลก ชีวิตผาสุกอย่างยั่งยืน

อีกทั้งขอบคุณอาจารย์และหมู่กลุ่มที่ให้โอกาสเรียนต่อปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระไตรปิฎก ที่ทำให้ได้ล้างอัตตาตัวตน ยอมรับได้กับทุกสถานการณ์ ฝึกฝนเรียนรู้แม้ความรู็ทางธรรมมีน้อยนิดกว่าความรู้ทางโลก จึงขอพิสูจน์สัจจะว่าการเพิ่มศีลจะแก้ได้ทุกปัญหา และการบำเพ็ญงานในศูนย์ไปพร้อมกับการเรียนจะทำให้จบเร็ว จึงเกิดสภาวธรรมที่ยินดีในการบรรยายธรรม ให้กำลังใจกับผู้มาเยือนที่แก้ปัญหาทุกโรคได้ด้วยยาเม็ดที่คือธรรมะที่ได้ทั้งจากบททบทวนธรรมของอ.หมอเขียว และพระสูตรต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอิ่มทืพย์มีปืติเป็นอาหารแม้จะเลยเวลาอาหาร ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ 10 โมงเช้าก็หิวแล้ว แต่ปัจจุบันไม่ทันรู้ตัวว่าเวลาล่วงไปถึงบ่าย1-3 โมง ค่อยทานอาหารเท่ามีเหลือได้อย่างไม่หิวโหย และปิดท้ายวันด้วยการฟังธรรมจากบุญนิยมทีวีทั้งพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ สมณะและสิกฆมาตุทุกรูป พร้อมทั้งทำการบ้านวิชชาราม และการบ้านป.เอก ที่ได้รวบรวมข้อมูลได้ทุกเช้ามืดจากธรรมมะพาพ้นทุกข์จากท่านอ.หมอเขียว ที่จะเป็นการต่อยอดในการเขียนบทความ สาระนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ เมื่อใช้ทุกวินาทีอย่างเต็มที่จึงไม่มีเวลาทำนาคนอื่น จึงไม่เกิดการเพ่งโทษผู้อื่นไปโดยปริยาย มีความสุขใจสบายกายทำงานเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไรเป็นสุดยอดแห่งความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวล

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ตั้งศีลสุขได้กับทุกสถานการณ์ ลดกิเลสไม่โขมยรอยยิ้มและความเข้าใจจากคนรอบข้าง ตั้งใจเรียน ทำงานเต็มที่อย่างรู้พักรู้เพียรในปี2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *